Bp Jan Piotrowski: To Wami żyje cały Kościół naszej diecezji

W Uroczystość Chrystusa Króla, która jest jednocześnie świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bp Jan Piotrowski odprawił Sumę w kieleckiej Katedrze. Podczas niej wręczył odznaczenia „Omnia pro Christo Rege et Ecclesia” osobom świeckim, które swoim zaangażowaniem służą wspólnocie parafialnej, diecezji i Kościołowi.

W homilii biskup wspominał słowa św. Jana Pawła II o kulturze, wypowiedziane w siedzibie Unesco. – „Pierwszym wymiarem kultury jest zdrowa moralność: kultura moralna" - Te słowa wybrzmiewały nie w katedrze, czy podczas apostolskiej wizyty Ojca Świętego w jakimś kraju. Wybrzmiały w sercu tej instytucji, którą uważa się za mentora światowej kultury - w paryskiej siedzibie Unesco 40 lat temu. Nie bez powodu, w kuluarach po tej wypowiedzi kard. Paul Poupard, przewodniczący papieskiej rady ds. kultury, wypowiedział znamienne słowa "tym przemówieniem Jan Paweł II wydał na siebie wyrok śmierci” – przypomniał bp Piotrowski.

Odniósł się także do ostatnich ataków na osobę św. Jana Pawła II. – „Nie łudźmy się, że system zbudowany na fundamentach fałszywych imperatywów, system takich podstawowych rezygnacji może tworzyć przyszłość człowieka i przyszłość kultury” mówił papież. Za tę prawdę Jan Paweł II płacił wielką cenę, dosięgły go zbrodnicze kule zamachowca na placu św. Piotra w 1981 roku. Był to jednak nieskutecznie wykonany wyrok śmierci. Dziś na naszych oczach dokonuje się kolejny zamach, ten najgorszy, na jego dobre imię i świętość. Nie pozwólmy na takie barbarzyństwo i w Kościele kieleckim weźmy na nowo do ręki różaniec i módlmy się w tej intencji Ojca Świętego i w innych intencjach, kiedy panuje pandemia, zamęt kulturowy i obyczajowy – zaapelował biskup.

Pasterz Kościoła kieleckiego mówił również o konieczności sprawdzenia we własnym sumieniu swojej postawy wobec Chrystusa.

– Nasze zgromadzenie eucharystyczne nie jest żadnym trybunałem, więc nie dokonujemy sądu. Ale niech każdy z nas szuka odpowiedzi we własnym sercu, a prawy głos sumienia, niech wskaże mu, po której stronie Chrystusa może stanąć. Jako chrześcijanie wiemy, że dopóki żyjemy, Chrystus nie pozbawia nas możliwości spotkania z wiecznością – powiedział bp Piotrowski.

Przed końcowym błogosławieństwem, biskup wręczył medale „Omnia pro Christo Rege et Ecclesia”. Otrzymali je:

Małgorzata i Antoni Garstka z parafii w Tumlinie - m. in. za prowadzenie spotkań Rycerstwa Niepokalanej i Róż Różańcowych, oraz posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w szpitalu w Czerwonej Górze i w swojej parafii.

Kazimiera Dziarmaga z parafii w Radkowice - za troskę o czystość i porządek w kościele parafialnym, współpracę z ministrantami, częsty udział we mszach świętych, przykład cichości i pobożności.

Ryszard Kurtek z parafii św. Bartłomieja w Chęcinach - za 20 lat posługi kościelnego i 10 lat służby jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, a także za zaangażowanie w parafialnych wspólnotach Rycerzy Kolumba, Apostolatu Maryjnego i Kręgu Biblijnego.

Bronisław Sobczyk z parafii w Młodzawach - za posługę organisty od roku 1971, zaangażowanie w życie parafii oraz składane ofiary.

Marianna Uramowska z parafii Kluczewsko - za pomoc w przygotowywaniu uroczystości, skromność, gościnność i życzliwość.

– To Wami żyje cały Kościół naszej diecezji w różnych zakątkach i sytuacjach życiowych oraz zawodowych – powiedział biskup Jan Piotrowski, gratulując odznaczonym.

– Wiele osób, które dostają te medale, jest zaskoczonych, kiedy dowie się o ich przyznaniu, posługa w Kościele to przecież ich codzienność - powiedział radiu eM Marek Pycia, prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Dodał, że niektórzy uznają, że na niego nie zasłużyli.

Medal „Omnia pro Christo Rege et Ecclesia” został ustanowiony przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w 2018 r. Jest przyznawany jako wyróżnienie i podziękowanie dla osób świeckich zaangażowanych w posługę duszpasterską i katechetyczną oraz działalność osób i instytucji promujących kulturę chrześcijańską w Kościele kieleckim.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć