Bp Jan Piotrowski: Wszyscy w duchowy sposób zasługujemy na medal Benemerenti

Biskup Kielecki Jan Piotrowski uczestniczył w uroczystości wręczenia Medali Komisji Episkopatu Polski ds. Misji „Benemerenti in Opere Evangelizationis” w warszawskim sanktuarium świętego Ojca Pio.

Wręczenie medali poprzedziła Msza święta, podczas której homilię wygłosił biskup Jan Piotrowski. – Kolejna edycja przyznania medali jest czytelnym znakiem, że Kościół w Polsce wciąż żyje duchem misyjnym. Jest świadkiem wiary w Jezusa zmartwychwstałego, który posyłając Apostołów z darem głoszenia Ewangelii – Dobrej Nowiny aż po krańce Ziemi, nadal czyni to ofiarnie przez posługę misyjną naszych sióstr i braci oraz przez współpracę misyjną wiernych modlących się na różańcu, przez ofiarę chorych i cierpiących, a także przez instytucje misyjne Kościoła w Polsce oraz inne formy współpracy inspirowane wiarą i duchem dobroczynności – podkreślił biskup.

Zwrócił się też do uczestników Eucharystii, że: „Wszyscy w duchowym sposób zasługujemy na medal Benemerenti”.

Biskup wspomniał także o obchodzonym tego dnia Święcie Chrztu Polski: – Przyszedł dzień, być może umowny i niejedyny, kiedy nad ziemią Polan i Wiślan wybrzmiały słowa „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Bez tego dziedzictwa wiary, sięgającego roku 880 w Wiślicy i 966 w Wielkopolsce nie byłoby Kościoła w naszej Ojczyźnie. Nie byłoby obecnych pokoleń uczniów Jezusa Chrystusa, a także świadków wiary – misjonarzy, posłanych przez Kościół w osobach konsekrowanych kapłanów, sióstr i braci, księży diecezjalnych i całego zastępu wiernych świeckich.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w 2017 roku, w 50. rocznicę istnienia Komisji. Jest przyznawany w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Poszczególne kategorie zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”. Przewodniczącym kapituły odznaczenia jest biskup kielecki Jan Piotrowski.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego