Bp Jan Piotrowski z wizytą pasterską w Kongo

Od ponad tygodnia nasz biskup Jan Piotrowski przebywa z wizytą pasterską w Kongo, gdzie przed laty posługiwał jako misjonarz. Biskup Kielecki uczestniczy także w jubileuszu 50-lecia pobytu w Kongo misjonarzy pochodzących z diecezji tarnowskiej.

Wizyta duszpasterska rozpoczęła się Mszą św. w Brazzaville. W parafii pw. Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia od 25 lat proboszczem jest tarnowski misjonarz ks. Bogdan Piotrowski.

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, który również przebywa w Kongo, podkreśla, że delegacja z diecezji z wielką radością i nadzieją rozpoczyna wizytę, świętując 50-lecie obecności tarnowskich kapłanów w Kongo.

- Z nadzieją patrzymy na kontynent afrykański. Doświadczamy tutaj żywej wiary. Ludzie z wielką czcią, w skupieniu adorowali Najświętszy Sakrament. Nasi księża pracują z wielkim oddaniem, dostrzegamy jak mocno ewangelizacja wprowadziła wiernych w relację do Chrystusa. Cieszymy się z obecności kapłanów pracujących w Kongo, tych którzy głosili Ewangelię przed laty. Cieszę się, że mogę pozdrowić wszystkich diecezjan  i podkreślić, że jubileusz to oddanie wielu księży i sióstr zakonnych pracujących na tym terenie, ale to jest wysiłek całej naszej diecezji. Wszyscy wierni zaangażowani w dzieło misyjne są tutaj obecni przez modlitwę i wsparcie misjonarzy i miejscowych chrześcijan – mówi biskup Andrzej Jeż.

- Diecezja tarnowska ma wielki udział w ewangelizacji Konga - podkreśla przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji. Biskup Kielecki Jan Piotrowski także weźmie udział w niedzielnych obchodach 50-lecia pracy tarnowskich misjonarzy w Republice Konga.

Bp Jan Piotrowski głosił Ewangelię w Republice Konga będąc przed laty tarnowskim misjonarzem. – Diecezja tarnowska poprzez 31 księży ma wielki udział w ewangelizacji Ziemi Kongijskiej, pięknej ziemi, doświadczonej wojną, śmiercią męczennika ks. Jana Czuby i nagłą śmiercią ks. Józefa Piszczka. To wszystko uwiarygadnia pobyt księży tarnowskich, ich pracę, zakładanie misji, trwanie na posterunku misyjnym..

Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji wygłosi homilię podczas niedzielnych uroczystości w parafii w Brazzaville. Mszy będzie przewodniczył biskup Andrzej Jeż. Na te obchody został zaproszony kongijski Episkopat.

Obok głoszenia Ewangelii, udzielania sakramentów owocem pracy tarnowskich misjonarzy w Republice Konga są dzieła materialne: budowane kościoły, kaplice, plebanie, domy katechetyczne, domy pielgrzyma, szkoły, studnie, pomoc najbiedniejszym.

Przez pół wieku pracowało w Kongo 31 tarnowskich księży, 4 osoby świeckie oraz 21 sióstr józefitek, z których dla siedmiu ziemią rodzinną jest diecezja tarnowska.

Dziś w Republice Konga Ewangelię głosi trzech tarnowskich misjonarzy. Są to pracujący od ponad 30 lat ks. Marian Pazdan i ks. Bogdan Piotrowski a także ks. Maciej Fleszar, który od 6 lat tworzy nową parafię w Brazzaville w dzielnicy Diata.

Ks. Marian Pazdan to 'wielki budowniczy’. Misjonarz wybudował kościół pw. Miłosierdzia Bożego Louvakou i kościół pw. św. Jana Pawła II w Dolisie. Obok tej świątyni stanęła również grota Matki Bożej. Wybudował wiele kaplic , domów katechetycznych i domów pielgrzyma. W Kibangou zastał zaniedbaną kaplicę i przebudował ją na kościół.

– W dalszym ciągu kontynuuję działalność misyjną, która zawsze szła w trzech kierunkach: ewangelizacja, budowa struktur Kościoła kongijskiego i pomoc charytatywna. Tak było w poprzednich parafiach i jest teraz w parafii św. Jana Pawła II w Dolisie. Bp Andrzej Jeż będzie konsekrował kościół, który wybudowałem.

Ks. Maciej Fleszar tworzy nową parafię pw. św. Jana Pawła II w Brazzaville w dzielnicy Diata. Powstaje tu kompleks duszpasterski. Jest już szkoła, będzie kościół i dom parafialny.

– 12 lutego w naszej parafii odbędzie się nadanie imienia szkole. Jej patronem będzie ks. Jan Czuba – tarnowski misjonarz, który dla Konga poświęcił swoje życie. Szkoła powstała dzięki pomocy diecezji tarnowskiej. Mszy św. będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Trzeci misjonarz to ks. Bogdan Piotrowski, który w Republice Konga głosi Ewangelię od 33 lat i świętuje jubileusz. To 25-lecie bycia proboszczem w parafii w Brazzaville. Znajduje się tutaj parafia pw. Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia. Przy parafii jest budynek, który służy do nauki szkolnej i katechezy.

tekst za: diecezja.tarnow.pl