Bp Jan Piotrowski z wizytą w Piekoszowie

W drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, 5 stycznia 2020 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski odwiedził Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

Ks. Biskup wraz z ks. dr. Mariuszem Rakiem – sekretarzem oraz ks. dr. Janem Jagiełką – dyrektorem domu odprawili Mszę św. w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. W homilii bp Piotrowski nawiązał do darów złożonych w Betlejem przez Mędrców i zasugerował, że naszymi darami dla Jezusa mogą być miłość, modlitwa i cierpienie.

Później ks. Biskup odwiedził wspólnotę Sióstr de Notre Dame, posługującą w parafii w Piekoszowie. Biskup Kielecki modlił się także przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia w piekoszowskim kościele.

Następnie ks. Biskup powrócił do Domu dla Niepełnosprawnych i odwiedzał mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Okazywał im zainteresowanie, serdeczność i obdarowywał ich Bożym błogosławieństwem.

Serdecznie dziękujemy Biskupowi Kieleckiemu za dar modlitwy i czasu spędzonego z nami, jak również za piękne pamiątki z różnych zakątków Kościoła, które ubogaciły kącik misyjny w naszym Domu dla Niepełnosprawnych.