Bp Marian Florczyk na spotkaniu Margaretek

We wtorek, 21 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie Margeretek, któremu przewodniczył Ksiądz Biskup Marian Florczyk. Msza św. została odprawiona w kościele bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach.

- Dziś stajemy wspólnie przy Chrystusowym ołtarzu, aby dziękować za dar kapłaństwa. Żyjemy w czasach niełatwych dla kapłanów, którzy muszą borykać się z trudnościami w pracy duszpasterskiej. A przecież konieczne dla zbawienia człowieka są sakramenty, którego udzialają właśnie kapłani, w łączności ze swym mistrzem, Jezusem Chrystusem, od którego pochodzi wszelka łaska - mówiła jedna z przedstawicielek Margeretek witając biskupa Mariana Florczyka.

Biskup w trakcie homilii zwrócił szczególną uwagę na zdanie, które padło podczas pierwszego czytania. - Niech wszystkie ludy poznają, jak wielki jest Bóg. O świętości Boga mówi cała Biblia. Aniołowie i archaniołowie wielbią Go śpiewając "Święty, święty, święty". I my powtarzamy te słowa podczas Mszy Świętej. Świętość to wyjątkowość.

Modlitwą Margaretek objętych jest 30 kapłanów i 5 kleryków – diakonów. Margaretki zaangażowane są w adorację Najświętszego Sakramentu, organizują modlitwy podczas „Jerycha” a także uczestniczą czynnie w życiu parafialnym. Osobą odpowiedzialną jest Krystyna Wojnowska.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Księdza Biskupa