Cenny sprzęt trafił do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz przekazał sprzęt medyczny, który trafił do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

Do placówki będącej oddziałem Caritas Diecezji Kieleckiej, przeznaczono pięć zestawów koncentratorów tlenu. – Na pewno ten sprzęt będzie bardzo dobrze wykorzystany. Nie od dziś dom w Piekoszowie jest znany jako jednostka prowadząca wielokierunkową pomoc dla potrzebujących – mówił wojewoda.

– Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie jest w wielkiej potrzebie jeśli chodzi o tlen, mieliśmy do tej pory pięć koncentratorów, wszystkie były zajęte przez pacjentów. W najbliższym czasie trzy z nich będą musiały zostać zawiezione do przeglądu technicznego, także bez wsparcia, które dziś otrzymaliśmy, byłoby bardzo ciężko. W naszej placówce przebywa obecnie 140 osób. Jest tu dom pomocy społecznej, lokale aktywizujące i oddział szpitalny. Pacjentów nieustannie przybywa, są to również pacjenci, którzy wymagają tlenoterapii, a nie mamy urządzeń ściennych do podawania tlenu, tylko musimy posiłkować się koncentratorami – powiedział ks. kanonik Łukasz Zygmunt, dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach otrzymało butle do tlenu medycznego. – Przekazujemy dodatkowy zasób butli tlenowych przeznaczonych m.in. do obsługi respiratorów przenośnych. To jest dobry dzień, bo możemy dzielić się dziś życzliwością z innymi – podkreślił Zbigniew Koniusz.

tekst za: em.kielce.pl