Co nowego w prasie katolickiej?

Zachęcamy do zakupienia w swoich parafiach i lektury nowych numerów „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego.

W najnowszym numerze Niedzieli” m.in.:
- Czego Pan Bóg zapomniał objawić przez Jezusa, że teraz „dopowiada” przez Bożą Rodzicielkę? Czy nie wystarczy pośrednictwo zbawcze Jezusa? Czy potrzebujemy objawień maryjnych?
- Początek świata. Kto ma rację? Przyzwyczajeni do naukowej wizji powstania świata przed miliardami lat zapominamy, że jest on wyłącznie skutkiem decyzji Boga. Jak rozumieć informacje o stworzeniu świata i człowieka zawarte w Piśmie Świętym.
- Co z małżonkami, którzy opuszczeni przez współmałżonka, zdradzeni, żyją wierni złożonej przysiędze małżeńskiej?

W Niedzieli Kieleckiej” m.in.:
- Stróż i świadek wiary. Jubileusz bpa Mariana Florczyka
- Dziedzictwo dla przyszłych pokoleń – Archiwum Państwowe w Kielcach
- Pobożność maryjna ma się dobrze – ks. Edmund Nocoń o formach kultu maryjnego w naszej diecezji

W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” m.in.:
- Czy da się dziś zorganizować Pierwszą Komunię tak, aby komercyjna otoczka nie zasłoniła istoty: spotkania z żywym Bogiem? Z lektury tekstów na popularnych portalach wyłania się obraz uroczystości, w której najważniejsze są prezenty i atrakcje na przyjęciu
- O zatraceniu wiary, słabej teologii i zachodniej kulturze indywidualistycznej mówi kard. Willem Jacobus Eijk – arcybiskup Utrechtu i prymas Niderlandów. W Kościele mamy dziś do czynienia z dezorientacją co do treści nauczania – zauważa
- Widok strażaka oznacza, że nadchodzi pomoc. Jeśli strażakiem jest duchowny, może pomóc nawet tam, gdzie nikt inny pomóc już nie potrafi. O kapłanach, którzy w wolnych chwilach działają w Ochotniczej Straży Pożarnej pisze Franciszek Kucharczak. Wśród opisanych kapłanów jest ks. Łukasz Zygmunt.