Dar bierzmowanych diecezji kieleckiej

Po raz czwarty do rąk misjonarzy i misjonarek z całej Polski zebranych w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie trafiły dary od młodzieży diecezji kieleckiej przystępującej w tym roku szkolnym do Sakramentu Bierzmowania.

Duszpasterze i rodzice bierzmowanej młodzieży ofiarowali podczas Mszy św. dary dla misjonarzy. Większość darów składanych na ręce Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego to ornaty, różańce, naczynia liturgiczne, medaliki i inne dewocjonalia.

W ciągu całego roku, odwiedzający Księdza Biskupa Kieleckiego misjonarze otrzymywali dary, które młodzież ofiarowała podczas bierzmowania. Pozostałe rzeczy dostarczone zostały do Warszawy. W sumie diecezja kielecka przekazała 150 ornatów, 8 000 różańców, kilka alb, komży, obrusów ołtarzowych, naczyń liturgicznych, krzyży. Misjonarze i misjonarki wyrazili wielką radość i wdzięczność. Prosili, by podziękować Księdzu Biskupowi Janowi Piotrowskiemu, kapłanom, a w szczególny sposób młodzieży i ich rodzicom. Możemy być dumni iż młodzież naszej diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami i rodzicami przyczynili się do tak wielkiego dzieła. Dzięki ich hojności i otwartości w krajach całego świata zostanie zaniesione światło pokoju i dobroci.

Mamy także nadzieję, że otrzymane różańce i szaty liturgiczne będą uwielbieniem Boga na wszystkich kontynentach świata. Niech Pan obdarzy swoim błogosławieństwem wszystkich, którzy przyjęli słowa Chrystusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…” Niech nasza diecezja nieustannie mnoży dobro i miłość.

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR MISYJNEGO DZIEŁA DIECEZJI KIELECKIEJ