Dekret Biskupa Kieleckiego

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał Dekret, który jest obowiązujący w Diecezji Kieleckiej.

Podajemy także do wiadomości Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej.

>> Dekret Biskupa Kieleckiego

>> Dekret Penitencjarii Apostolskiej

>> Nota Penitencjarii Apostolskiej