Delegaci naszej diecezji na Misyjnym Synodzie Dzieci

Za nami Misyjny Synod Dzieci, który odbył się w Warszawie - na Kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był obecny abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Biskup Kielecki Jan Piotrowski, przewodniczący KEP ds. Misji.

Wszystko w ramach trwającego jubileuszu stulecia Dzieła Misyjnego Dzieci. W wydarzeniu wzięły udział dzieci zaangażowane w ogniska misyjne z 33 diecezji. Młodzi ludzie mogli m.in. zapoznać się z działalnością UKSW, a także z działaniami podjętymi na rzecz swoich rówieśników w krajach misyjnych. Nie zabrakło pracy w grupach, a także wspólnej zabawy i śpiewu.

Po Eucharystii na uczestników czekało wiele atrakcji, w tym m.in. misjonarze i wolontariusze misyjni, ale również saperzy, strażacy i policjanci.

– Naszą diecezję reprezentowały dwie parafie (dzieci wraz z katechetami): Parafia Wolica-Tokarnia i Parafia Chełmce – mówi ks. Łukasz Zygmunt, dyrektor Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej.  – W czasie spotkania m.in. w grupach dzieliliśmy się tym, co dla misji robią dzieci. Zastanawialiśmy się także, jak bardziej można ożywić ducha misyjnego w lokalnych wspólnotach Kościoła – dodał ks. Zygmunt.

Na zakończenie spotkania Koronkę do Miłosierdzia Bożego poprowadził bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji. Uczestnicy zostali również posłani do swoich diecezji ze szczególną misją, aby postarali się ożywić ducha misyjnego i działalność misyjną dzieci oraz aby cała diecezja modliła się konkretnego dnia miesiąca za misjonarzy i mieszkańców z przydzielonego im w czasie posłania kontynentu.

- Diecezja Kielecka wylosowała do modlitwy 10 dzień miesiąca. Będziemy od 10 października modlić się za mieszkańców Azji - informuje ks. Łukasz Zygmunt.

–  Kochani mali misjonarze, dziewczęta i chłopcy, posyłam was w imię Chrystusa, abyście byli Jego świadkami każdego dnia, w każdej chwili i każdej sytuacji. Niech towarzyszy wam Boże błogosławieństwo – mówił bp Jan Piotrowski.

xmhas

>> Więcej o Misyjnym Synodzie Dzieci