Diakoni przyjęci do Papieskiej Unii Misyjnej

W sobotę, 26 listopada 2022 r. sześciu diakonów WSD w Kielcach zostało uroczyście przyjętych do Papieskiej Unii Misyjnej. Głównym zadaniem Unii jest budzić w Kościele świadomość i gorliwość misyjną, ożywiać ducha braterstwa i misyjnej współpracy.

W Polsce Unia Misyjna pojawiła się w 1919 r., a w 1924 r. Episkopat Polski zalecił, aby wprowadzoną ją we wszystkich diecezjach naszej Ojczyzny.

Mszy Świętej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył i homilię wygłosił o. Dinh Anh Nhue Nguyenem OFMConv - sekretarz generalny Papieskiej Unii Misyjnej. Wcześniej wygłosił dla kleryków cykl konferencji związanych z biblijną tematyką powołań apostołów. Konferencje były związane z Misyjnym Dniem Skupienia odbywającym się w WSD w dniach 25-26 listopada br. Eucharystię koncelebrowali ks. Łukasz Zygmunt – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Kieleckiej oraz ks. Tomasz Szczepanik – Dyrektor Administracyjny WSD. Na zakończenie Mszy św. alumni szóstego roku zostali włączeni w Unię Misyjną.

Warto przypomnieć, że jeszcze przed II wojną światową bł. ks. Józef Pawłowski formował w sercach ówczesnych kleryków ducha misyjnego, a księża diecezji kieleckiej tworzyli Kapłańską Unię Misyjną, którą zapoczątkował we Włoszech bł. o. Paweł Manna. W Wyższym Seminarium Duchowym w Kielcach istnieje najstarsze kleryckie ognisko misyjne, które ma już ponad 100 lat.

Maciej Żywot
WSD KIELCE