Diecezja Kielecka pomoże wspólnocie wiernych w Tulczynie

II Niedziela Adwentu to Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Diecezja Kielecka pomoże wspólnocie wiernych w Tulczynie.

Pierwszy drewniany kościół w Tulczynie wzniesiono na początku XVIII w. Kościół murowany wzniesiony został w latach 1784-1817 z fundacji Stanisława Szczęśnego hr. Potockiego i jego synów. Duszpasterstwo prowadzili początkowo dominikanie. W 1830 r. z nakazu cara oddany został prawosławnym, co było karą dla rodu Potockich za udział w Powstaniu Listopadowym. Dominikanie musieli opuścić Imperium Rosyjskie, a pobudowany przez Potockich kościół nigdy już nie wrócił do katolików.

Rolę kościoła dla tulczyńskich katolików pełniła w latach 1832-1917 kaplica cmentarna - obecnie kościół parafialny MB Różańcowej. Okres po rewolucji październikowej był dla katolików w Tulczynie czasem wielkiego terroru. Majątek kościoła przeszedł na własność państwa, a budynek przekazano na potrzeby Armii Czerwonej. Od roku 1930 służył jako więzienie, a w podziemiach dokonywano egzekucji. Kościół otwarto na krótko na początku II wojny światowej, gdy miasto zajęły wojska rumuńskie. W 1944 ponownie zamknięty i zamieniony na szpital, po zakończeniu wojny znów na krótko otwarty i ostatecznie zamknięty z polecenia władz w 1953 r. Służył jako sala sportowa, internat, spichlerz i sala bankietowa. Zniszczono wieżę i dzwonnicę, a wnętrze podzielono na dwa piętra. Budynek utracił sakralne przeznaczenie i wygląd. Posługa kapłańska dla tulczyńskich katolików była świadczona potajemnie, z narażeniem życia i wolności sprawujących ją księży.

Sytuacja zmieniła się na lepsze w roku 1991. Wierni odzyskali budynek kościoła i rozpoczęli skromne prace remontowe. W roku 1992 kościół (a właściwie kaplica na piętrze budynku) został konsekrowany przez biskupa kamieniecko-podolskiego Jana Olszańskiego. Parafia planuje renowację kościoła, lecz plany te utrudnione są przez bardzo wysokie nakłady finansowe potrzebne na ich realizację.

* * *

List skierowany do Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

Drogi Księże Biskupie!

Zwracamy się uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na rzecz renowacji parafialnego kościoła p.w. Św. Stanisława, biskupa i męczennika (1805, 1872-74), ponieważ należy on do zabytków architektury kresowej. Za czasów komunistycznych pomieszczenie kościoła zostało zamienione w USC („Sala Bankietowa”) i przedzielone piętrami. Tylko w latach 2016-2017 udało się przeprowadzić prace wyburzeniowe w środku.

Przy współpracy z Instytutem Naukowo-Badawczym Historii Architektury i Miastobudownictwa w Kijowie rozpoczęto prace przygotowawcze: projekt renowacji, zezwolenia, różne ekspertyzy, badania.

Latem 2017 r. odbudowaliśmy główną wieżę (16m.), zakupiono płyn dla konserwacji poniszczonych jodłowych belek sufitu, wymieniono część awaryjnego eternitowego pokrycia dachu (a teraz trzeba resztę).

Konstrukcję drewnianą wieży oraz dachu planujemy przykryć blachą falcową z Finlandii (525 m.kw.), aby uniknąć zaciekania wody do środka.

Kupujemy teraz część blachy z Finlandii  a resztę później, ponieważ brakuje finansów. Prace z dachem planujemy rozpocząć w końcu stycznia 2019 r. Na to potrzeba jeszcze 21 625 euro.

Prosimy serdecznie o pomoc w uratowaniu i odnowieniu naszego kościoła, który służy nie tylko jako ośrodek zachowania i krzewienia wiary katolickiej, ale również jako ostoja spuścizny kresowej i kultury polskiej.

My na razie modlimy się w miejscu urządzonym pod kaplicę w sali katechetycznej. Będziemy wdzięczni za jakąkolwiek pomoc! Niech dobry Bóg stokrotnie Wam wynagrodzi!

Z modlitwą i wyrazami szacunku

Ks. Piotr Furman wraz z parafianami

Tulczyn, dnia 17 listopada 2018 r.

* * *

Przeżywając szczególny czas w Kościele
- II Niedzielę Adwentu – Dzień solidarności z katolikami na Wschodzie
bp Jan Piotrowski wyraził zgodę
na pomoc w renowacji kościoła w Tulczynie.

Prosimy o pomoc i wsparcie

PKO 40 1240 1372 1111 0010 6117 7623

Kuria Diecezjalna
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3

„Pomoc dla Tulczyna”