Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

We wrześniu 2023 roku zakończyła się realizacja zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kurii Diecezji Kieleckiej w Kielcach”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1. „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (2019)”.

Realizacja zadania polegała na kompleksowej modernizacji budynku Kurii Diecezji Kieleckiej znajdującym się przy ul. Jana Pawła II 3 w Kielcach, gdzie wykonane zostały następujące prace termomodernizacyjne:

  • Wymiana okien zewnętrznych na nowe;
  • Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe;
  • Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
  • Docieplenie dachu;
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż nowych kotłów gazowych kondensacyjnych oraz wymianie grzejników na nowe;
  • Wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne;
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 957,37 GJ/rok oraz szacowany spadek emisji dwutlenku węgla wyniesie 102,40 Mg/rok. Co więcej, ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych sięgnie 14,87 MWh/rok.