Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w ramach Dnia Świętości Życia

Podczas Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, w kieleckiej Bazylice Katedralnej, wierni mogli podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To dziewięciomiesięczne modlitewne zobowiązanie za dzieci nienarodzone.

Biskup Kielecki Jan Piotrowski podkreślił, że wszystko co służy ochronie życia niesie w sobie miłość. - Rzeczywistość niewidzialna, która kryje się pod sercem matki jest wielkim cudem.  Kiedy patrzymy z perspektywy wiary widzimy coś nadzwyczaj pięknego noszącego w sobie obraz Boży - mówi.

W homilii biskup podkreślał rolę odpowiedzialngo rodzicielstwa odwołując się między innymi do nauczania Jana Pawła II. - Pedagogia Boga w tym względzie jest oczywista i sięga początków ludzkości. Stwórca wspaniałomyślnie, w ogromnym zaufaniu mężczyźnie i kobiecie powierzył dzieło prokreacji „bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”. 

- Jezus Chrystus uczy nas spełniać wolę Bożą, a Jego ofiara miłości jest mocą naszego chrześcijańskiego życia i uświęcenia. Z tej łaski skorzystała Maryja,  przyjęłą dar macierzyństwa,  które stało się źródłem nowego życia dla świata w Duchu i prawdzie - dodał bp Piotrowski.

tekst za: emkielce.pl

>> Galeria zdjęć