Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia oraz potrzebę ewangelizacji osób nieochrzczonych Biskup Ordynariusz Kazmierz Ryczan 19 października 2011 r. erygował Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny  „Św. Pawła” w Kielcach.

Ośrodek działa w ramach Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła i prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” w Kielcach.

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Ośrodka jest Rektor Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła w Kielcach”.

Celem działalności Ośrodka jest przygotowanie osób nieochrzczonych do chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz pomoc osobom poszukującym w odkryciu i pogłębieniu wiary.

Uczestnikami formacji są osoby dorosłe (od 18 roku życia) z terenu całej Diecezji, które zgłaszają się osobiście i bezpośrednio do Ośrodka lub za pośrednictwem Księży Proboszczów.

Adres:

Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła”
ul. Bęczkowska 53a
25-411 Kielce
Tel. 41-368-57-03; 606-124-328

Dzwonić w godzinach: 10.00-13.00 (od poniedziałku do piątku) lub 19.30-20.30 (w poniedziałki i wtorki)

Godziny przyjęć: 19.00-20.00 (w poniedziałki i wtorki) lub po umówieniu się telefonicznie