Dzieci komunijne – dzieciom misji

Biały Tydzień to czas radości i wdzięczności dzieci za dar Eucharystii, za miłość Jezusa, którego mogły przyjąć do swoich serc. Jeden z jego dni poświęcony jest misjom, a dokładnie dzieciom z krajów misyjnych.

Dzieci pierwszokomunijne modlą się za nie i w ich intencji przyjmują komunię świętą. Dzieci otrzymują obrazki z modlitwą oraz kopertki z flagami różnych państw. Każdy, kto chce być pomocnikiem Jezusa, w misyjnym dniu Białego Tygodnia przynosi kopertkę. Jest w niej własnoręcznie napisana modlitwa za dzieci z krajów misyjnych i ofiara pochodząca z części jego pierwszokomunijnego prezentu. Wiele dzieci w tym czasie przystępuje do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, by systematycznie wspierać swoich rówieśników modlitwą i ofiarą.

Św. Jan Paweł II  powiedział do dzieci: „Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Komunia Święta, dzień, który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Komunia Święta jest wielkim świętem rodziny. Jest też wielką uroczystością w parafii. Mam jeszcze w pamięci ten dzień, kiedy w gronie moich rówieśników i rówieśnic przyjmowałem po raz pierwszy Eucharystię w moim parafialnym kościele. Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale wszystkich rodzin na świecie. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawał się coraz bardziej rodziną Bożą., ażeby mogła żyć w pokoju. Ileż dzieci pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu. Wiele dzieci w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom. Cierpią głód i nędzę, umierają z powodu chorób i niedożywienia, padają ofiarą wojen, bywają porzucane przez rodziców, skazywane na bezdomność, pozbawiane ciepła własnej rodziny, ulegają rozmaitym formom gwałtu i przemocy ze strony dorosłych. Czy można przejść obojętnie wobec cierpienia tylu dzieci?”

Idea ofiarności dzieci komunijnych na rzecz PDMD coraz częściej kierowana jest również do dzieci przeżywających rocznicę pierwszej Komunii świętej, co spotyka się z pozytywnym przyjęciem. Warto zwrócić uwagę, że proponowana w „Misyjnych Materiałach Liturgicznych” katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych nawiązuje do idei tegorocznego obrazka. W ubiegłym roku w akcję przyłączyło się 172 parafie diecezji kieleckiej. Zebrane ofiary to 60.621,55 zł. Wszystkie ofiary wysłano na projekty PDMD. Liczymy, że w tym roku jeszcze więcej parafii diecezji kieleckiej dołączy do tej pięknej akcji dzieci komunijne – dzieciom misji. Zebrane pieniądze przesyłamy na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej.

Zachęcamy także do nabywania prasy misyjnej dla dzieci. Do każdej parafii przydzielany jest 1 egzemplarz czasopisma „Świat Misyjny”. Można zamówić więcej sztuk. W numerze nr 2/3 maj – czerwiec są piękne artykuły na temat Dzieci komunijne – dzieciom misji (cena 2.70 zł). Zamówienia pod nr tel 225369023. Może być to dobry a zarazem owocny prezent dla dzieci.

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR DIECEZJALNY PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH