„Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”

Zbliża się czas I Komunii Świętych w naszych parafiach. Jak co roku zachęcamy dzieci i ich rodziców do przyłączenia się do akcji „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”. Akcja polega na finansowym wsparciu dzieci z krajów misyjnych.

Jest to akcja proponowana przez Papieskie Dzieła Misyjne niemal od momentu ich powstania. Z historycznych dokumentów wiemy, że w początkach Dzieła Dziecięctwa Misyjnego (dzisiaj pod nazwą Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci) to właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej dzieci włączały się w działalność Dzieła. Istnieją potwierdzone dane, że było tak nawet w przypadku św. Teresy z Lisieux i to właśnie stąd wzięła się jej duchowość „małej drogi” i umiłowanie misji. Ten dzień jest doskonałą okazją, aby uświadomić zarówno dzieciom, jak i rodzicom powszechność Kościoła, otworzyć im oczy i serca na braci i siostry na krańcach świata oraz przypomnieć o misyjnym powołaniu każdego ochrzczonego wyrażającym się w trosce modlitewnej i materialnej za misje.

W Dniu Misyjnym w Białym Tygodniu warto przygotować w kościele misyjną dekorację, w miarę możliwości zaprosić misjonarza, odprawić Mszę Świętą według formularza o ewangelizację ludów (140’’ lub 142’’), w modlitwie powszechnej w szczególny sposób pamiętać o zagadnieniach misyjnych, w procesji z darami przynieść takie, które będzie można wykorzystać na pomoc misjom itp.

_______________

Prosimy parafie o przesyłanie wszystkich ofiar na misje na konto:

40 1240 1372 1111 0010 6117 7623

Kuria Diecezjalna
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3

Można też przesyłać ofiary indywidualne.

 

>> Czytaj więcej