„Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”

Rozpoczął się czas I Komunii Świętych. Jak co roku – w Białym Tygodniu – zachęcamy dzieci pierwszokomunijne do przyłączenia się do akcji „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”, polegającej na wsparciu dzieci żyjących w krajach misyjnych.

W tym roku koncentrujemy się na słowach: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pokazujemy dzieciom, że Kościół nie kończy się w parafii, w miejscowości czy nawet w kraju, ale na całym świecie jest jeden i ten sam Kościół założony przez Pana Jezusa. Tym samym mamy braci i siostry na całym świecie. I tak jak w rodzinie ludzie o sobie pamiętają i pomagają, tak i my chcemy pamiętać o dzieciach całego świata.

Poprzez włączenie się w akcję „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji” dzieci pierwszokomunijne tworzą łańcuch solidarności z dziećmi całego świata. Wspierają papieża w ewangelizacji poprzez konkretną pomoc misjonarzom i swoim rówieśnikom w krajach, gdzie dzieci albo jeszcze wcale nie znają Chrystusa, albo brakuje im najpotrzebniejszych środków materialnych do wzrostu i rozwoju.

W 2022 r. do sekretariatu krajowego PDMD od dzieci pierwszokomunijnych wpłynęło 1.174.022,09 zł.

Każdej osobie, szkole lub parafii, które włączają się w akcję Dzieci Komunijne Dzieciom Misji, papież błogosławi z całego serca. Dowodem tego są pamiątkowe obrazki ze słowami błogosławieństwa wysyłane w podziękowaniu z Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

_______________

Prosimy parafie o przesyłanie wszystkich ofiar na misje na konto:

40 1240 1372 1111 0010 6117 7623

Kuria Diecezjalna
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3

z dopiskiem BIAŁY TYDZIEŃ 2023.
 

Można też przesyłać ofiary indywidualne.