„Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”

Jak co roku zachęcamy do udziału w akcji „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do aktywnego budowania tej wspólnoty. Począwszy do naszych rodzin, szkół, miejsc pracy i parafii, a kończąc na krańcach świata.

W tym roku koncentrujemy się na słowach: „Uczestniczę w misji Kościoła”. „Uczestniczyć” to znaczy brać udział, angażować się, interesować się czymś, być aktywnym o wspólnie coś tworzyć.  Pokazujemy dzieciom, że Kościół to nie budynek, ale żywa wspólnota wszystkich tych, którzy wierzą w Chrystusa i chcą do Niego przychodzić.

Poprzez włączenie się w akcję Dzieci Komunijne Dzieciom Misji dzieci pierwszokomunijne tworzą łańcuch solidarności z dziećmi całego świata. Wspierają papieża w ewangelizacji poprzez konkretną pomoc misjonarzom i swoim rówieśnikom w krajach, gdzie dzieci albo jeszcze wcale nie znają Chrystusa, albo brakuje im najpotrzebniejszych środków materialnych do wzrostu i rozwoju.Jednocześnie dzieci uczą się solidarności z braćmi i siostrami całego świata.

Każdej osobie, szkole lub parafii, które włączają się w akcję Dzieci Komunijne Dzieciom Misji, papież błogosławi z całego serca. Dowodem tego są pamiątkowe obrazki ze słowami błogosławieństwa wysyłane w podziękowaniu z Dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

>> Materiały do pobrania

______________

Prosimy parafie o przesyłanie wszystkich ofiar na misje na konto:

40 1240 1372 1111 0010 6117 7623
Kuria Diecezjalna
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3

Można też przesyłać ofiary indywidualne.