Dziś dzień solidarności z misjonarzami diecezji kieleckiej i ich rodzinami

Co roku, 1 maja, z inicjatywy Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, odbywało się spotkanie rodzin misjonarzy pochodzących z diecezji kieleckiej. Dziś w ich intencji sprawowana była Msza św. w Bazylice Katedralnej.

Eucharystii przewodniczył biskup Jan Piotrowski, który przypomniał, że 1 maja od kilku lat jest Dniem solidarności z misjonarzami diecezji kieleckiej oraz ich rodzinami. – Niestety, już drugi rok z powodu panującej pandemii nie jesteśmy razem w Wyższym Seminarium Duchownym, ale gromadzimy się u stóp Maryi, Łaskawej Pani Kieleckiej, aby przez jej wstawiennictwo, wraz z jej oblubieńcem, świętym Józefem, powierzać Jezusowi tych wszystkich, którzy przez Kościół kielecki zostali posłani z darem głoszenia Ewangelii. Modlimy się za naszych kapłanów pracujących na Jamajce, w Brazylii, na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz siostry zakonne, kapłanów i braci w ich różnych posługach charyzmatycznych, pracujących w młodych Kościołach. Polecamy też Bożej opiece ich rodziny – mówił Pasterz naszej diecezji.

Homilię wygłosił ks. Grzegorz Pańczyk, misjonarz w Peru, który zachęcał, aby powierzać siebie i swoje rodziny Maryi i św. Józefowi, bo tylko wtedy będą one silne Bogiem.

– Dzięki Maryi i Józefowi, ich relacji i oblubieńczej ich miłości, znalazła się przestrzeń, w której mógł przyjść na świat Jezus. Jak to dobrze, kiedy nasze rodziny czerpią wzór z Maryi i Józefa, i kiedy proszą o dar błogosławieństwa. Kiedy Bóg jest w rodzinie na pierwszym miejscu, ludzie się kochają, potrafią sobie służyć, szanują się i wybaczają sobie – podkreślał ks. Pańczyk.

Obecnie na misjach pracuje około 38 osób pochodzących z diecezji kieleckiej. Są to kapłani, zakonnicy, siostry zakonne i misjonarze świeccy. Posługują oni w Peru, w Brazylii, na Jamajce, Wybrzeżu Kości Słoniowej i wielu innych miejscach.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia ks. Grzegorza Pańczyka

>> Zaproszenie Biskupa Kieleckiego