Inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach - naukę rozpoczęło 25 alumnów

Msza św. i oficjalne rozpoczęcie w seminaryjnej auli – tak wyglądała inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W uroczystości wzięli udział kieleccy biskupi, kapłani, alumni oraz licznie przybyli goście.

Rok akademicki rozpoczęło 25 kleryków. Jeden przebywa na praktyce. Na pierwszy rok wstąpiło czterech nowych kandydatów.

– Inauguracja to zawsze impuls do tego, żeby w dynamicznej rzeczywistości modyfikować formy przekazu tej samej formy Ewangelii, tej samej Nauki Bożej. Mniejsza liczba nowych alumnów motywuje nas do tego, żeby podjąć skuteczniejsze działania powołaniowe i modlitwy w intencji powołań – tłumaczy ks. prof. Paweł Tambor, rektor WSD w Kielcach i przyznaje, że obecnie w kwestii powołań mamy do czynienia z pewną tendencją.

– Obserwujemy ciekawe zjawisko, że do seminarium wstępują coraz starsi mężczyźni. Z czterech nowych alumnów, aż trzech jest już po studiach. Jeden będzie niedługo nawet magistrem teologii. Te decyzje dojrzewały w nich i są w pewien sposób bardziej racjonalne i przemyślane – podkreśla.

Współczesne kapłaństwo wiąże się z wielką odwagą do stawania po stronie Chrystusa i Ewangelii.

– Ksiądz powinien posiadać głęboką więź z Bogiem, ale i otwartość na ludzi oraz odwagę duszpasterską. Chodzi również o mocną formację intelektualną. Świat jest wymagający i potrzebuje kompetentnych ludzi – dodaje ks. Paweł Tambor.

Jednym z alumnów, którzy zdecydowali się wstąpić do seminarium jest Mariusz Kwaśniak z parafii św. Wacława w Irządzach. – To była bardzo długa droga, która zaczęła się już w szkole podstawowej. Głębiej, pragnienie pójścia do seminarium, odkryłem znacznie później, bo kiedy byłem po studiach i pracowałem. Postanowiłem zmierzyć się z wewnętrznym głosem wołającym, żeby przyjść i spróbować –wyjaśnia.

Nauka w Wyższym Seminarium Duchownym trwa sześć lat.

W inauguracji wzięła udział m.in. Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz senator Krzysztof Słoń.

tekst za: em.kielce.pl

>> Galeria zdjęć