Inauguracja Roku w WSD w Kielcach

- „Msza św. inauguracyjna nie jest jednym z wielu punktów programu, ale jest fundamentalnym wydarzeniem” – te słowa skierował ks. dr Paweł Tambor, rektor WSD podczas Mszy św.  inaugurującej nowy rok akademicki w WSD. Eucharystii przewodniczył bp. Kazimierz Ryczan. W homilii administrator diecezji mówił o czuwaniu i modlitwie, przytaczając za wzór św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę, którzy właśnie na modlitwie kształtowali swoją osobowość.

Hasłem przewodnim tegorocznej inauguracji były słowa z Ewangelii św. Jana:  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. Rektor ks. dr Paweł Tambor podczas sesji inauguracyjnej powiedział, że słowa te są początkiem tego co zaczyna się i kończy się w seminarium.

Wśród przemawiających był również dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, do którego seminarium afiliowane – ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski. W swoim wystąpieniu wspominał ks. Adama Ludwika Szafrańskiego, który pochodzi z naszej diecezji i wpisał się w historię KUL –u jako promotor zaangażowania ludzi świeckich w Kościele. Ks. Dziekan dokonał również immatrykulacji 18 alumnów, którzy rozpoczęli studia w naszym seminarium. 

Wykład inauguracyjny Umysł Boga – poszukiwania w teologii i (innych) naukach wygłosili ks. dr Paweł Tambor i ks. dr Miłosz Hołda. Wystąpienie należy zaliczyć do udanych-  jak powiedział sam ks. rektor, gdyż wzbudziło dyskusję wśród słuchaczy. Uroczystość uświetnił chór seminaryjny pod opieką ks. prof. Michała Olejarczyka. 

Wśród przybyłych gości byli: przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych na czele z Panem Prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim ora rektorzy seminariów diecezji: tarnowskiej, sandomierskiej, sosnowieckiej i radomskiej.

Al. Patryk Kundera
WSD Kielce

Zobacz: Galeria zdjęć