Kapłani pielgrzymowali do Matki Bożej Mirowskiej

Kapłani z diecezji kieleckiej – pod przewodnictwem księży biskupów – pielgrzymowali w sobotę, 19 października 2019 r. do Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie. Pielgrzymka wpisała się w Diecezjalne Obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Tuż po godz. 10.00 wszystkich zebranych księży powitał ks. prałat Tomasz Rusiecki – ojciec duchowny kapłanów. Następnie głos zabrał o. Wojciech Madej, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Pińczowie, który przestawił pokrótce historię parafii i sanktuarium.

Księża odmówili Liturgię Godzin i wysłuchali konferencji pt. „Duchowość misyjna kapłana diecezjalnego” wygłoszonej przez ks. dr. Macieja Będzińskiego – sekretarza krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. Po konferencji była adoracja Najświętszego Sakramentu. Księża mieli także możliwość skorzystania ze Spowiedzi Świętej.

W samo południe rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Kielecki Jan Piotrowski. - „Przed kilkunastu laty w naszej diecezji, zapoczątkowane zostały pielgrzymki młodych kapłanów. Z moim przyjściem zaprosiłem do pielgrzymowania wszystkich kapłanów. Miesiąc październik, który teraz przeżywamy w tym roku jest Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. W Kościele, który ze swojej natury jest misyjny spotykamy się i odkrywamy to co jest istotne dla posługi kapłańskiej” – mówił bp Jan Piotrowski. – „Ważną rzeczą w każdych spotkaniach kapłańskich jest pytanie: nie jak zostać kapłanem, tylko jak być kapłanem? Jak być kapłanem w codzienności życia z ofiarą, pokorą i serdecznością, bo tylko wtedy możemy się w świecie uwiarygodnić, jeśli będziemy świadkami Pana Jezusa” – podkreślił Biskup Kielecki.

Eucharystię koncelebrowali biskupi pomocniczy Marian Florczyk i Andrzej Kaleta oraz blisko 100 księży przybyłych z wszystkich krańców diecezji. – „Diecezjalna pielgrzymka kapłanów ma wymiar bardzo bliskiej relacji do Boga, ale też wymiar integracyjny. Spotykamy się z księżmi z diecezji kieleckiej, co stanowi ogromną siłę dla każdego z nas. To spotkanie to ogromny dar, który może zaowocować spokojem i radością wewnętrzną dla nas wszystkich” – mówił bp Marian Florczyk.

Pielgrzymujący kapłani podkreślali, że doroczna pielgrzymka to dzień odnowy chuchowej. – „Każde miejsce, które odwiedzamy ma swoją specyfikę i akcent, odwiedzaliśmy m.in. Miechów, Wiślicę, Jędrzejów, a dziś jesteśmy w Pińczowie. To czas do przemyślenia i przemodlenia pewnych spraw, ale też czas spotkania z innymi kapłanami. Przeżywamy wtedy wspólnotę, koncelebrując Mszę Świętą , tak jak dziś z około setką księży z całej diecezji” – powiedział ks. Józef Staszkiewicz z Krzyżanowic.  

W pielgrzymce wzięli udział kapłani z najodleglejszych parafii w diecezji kieleckiej, np. ze Smardzowic. – „Miesiąc październik jest dla nas wyjątkowy pod względem wzrostu w modlitwie różańcowej ponieważ Parafia w Smardzowicach jest pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Ponadto Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ogłoszony przez papieża Franciszka motywuje nas jeszcze bardziej do głoszenia Ewangelii. Po raz kolejny biorę udział w Diecezjalnej Pielgrzymce, która mnie umacnia w swojej misji, jest to wspaniała inicjatywa, za którą należą się podziękowania księdzu biskupowi i Kurii Diecezjalnej” – zaznaczył ks. Łukasz Duraj.

Kapłani przez wstawiennictwo Matki Bożej Mirowskiej modlili się o moc Bożego Ducha dla wszystkich kapłanów oraz o nowe powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i o powołania misyjne. Na zakończenie Mszy św. księża oddali cześć relikwiom bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Gospodarze miejsca – Ojcowie Franciszkanie zaprosili wszystkich kapłanów na pielgrzymkowy posiłek do Domu Kultury w Pińczowie. Tak zakończyła się doroczna Pielgrzymka Kapłanów Diecezji Kieleckiej.

W przyszłym roku - 17 października kapłani naszej diecezji będą pielgrzymowali do Kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Terminy innych spotkań kapłańskich znajdziemy TUTAJ.

tekst za: em.kielce.pl

>> Relacja na stronie Diecezjalnego Radia eM Kielce

>> Zaproszenie Biskupa Kieleckiego

>> List Papieża Franciszka do kapłanów z ok. 160 rocz. śmierci św. Jana Marii Vianney`a

Foto: Archiwum OFM Pińczów