Kieleccy strażacy w Kenii

W czerwcu i wrześniu ubiegłego roku dwóch strażaków asp. sztab. mgr Krzysztof Błachut i mł. ogn. mgr Piotr Rak przebywali jako wolontariusze na trzytygodniowych misjach szkoleniowych w Kenii, w hrabstwie Meru.

Strażacy na co dzień pełnią służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 oraz są członkami Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego i Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo–Ratowniczej. Krzysztof Błachut prowadził tam szkolenia specjalistyczne z zakresu zaawansowanych technik pożarniczych, natomiast Piotr Rak z zakresu ratownictwa wysokościowego.

Wyjazdy wolontariatu naszych strażaków odbyły się w ramach projektu „Szkolenie i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii” realizowanego przez fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Projekt ten jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pomimo intensywnego trybu szkolenia zarówno Krzysztof w czerwcu, jak i Piotr we wrześniu, znaleźli czas, by odwiedzić naszą rodaczkę s. Albertę Pietroczuk ze Zgromadzenia Orionistek, Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, która od kilku lat posługuje na placówce misyjnej w Meru. Opowiadając o jej posłudze misyjnej zauważyli wielki wkład w służbę na rzecz potrzebujących ludzi.

Nasi strażacy udzielają się w wielu dziedzinach życia społeczno-religijnego. Jako ich kapelan jestem dumny z posługi i zaangażowania w życie Kościoła. 15 kwietnia 2018 r. mł. ogn. mgr Piotr Rak wyjeżdża po raz kolejny na tę samą misje, aby kontynuować rozpoczęte szkolenia. Odwiedzi także s. Albertę, której Biskup Kielecki Jan Piotrowski ofiarował dar serca oraz medaliki, różańce, obrazki i zapewnienie o modlitwie naszych diecezjan. Wesprzyjmy także duchowo naszych dzielnych strażaków, którzy swój czas, zdolności i wiedzę dzielą z innymi mieszkańcami krajów misyjnych. Ich bezinteresowna posługa jest dla nas wszystkich godna podziwu i naśladowania. Każdy z nas jak pisze papież Franciszek, winien być uczniem – misjonarzem. Funkcjonariusze PSP w Kielcach stają się także nauczycielami i świadkami wiary dla tamtych ludzi. Niech św. Florian ma ich w swojej opiece i zadaniach, które będą realizować w tych najbliższych dniach.

Ks. Łukasz Zygmunt
KAPELAN KIELECKICH STRAŻAKÓW