Kolędnicy Misyjni po raz pierwszy w Koszycach!

Dnia 26 grudnia 2018 r. młodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Koszycach udali się na Mszę św., podczas której zostali rozesłani przez ks. proboszcza Jarosława Stanocha jako „mali misjonarze".

Zostali rozesłani, aby nieść radość z narodzenia Chrystusa oraz prosić o wsparcie dzieci z krajów Afryki: Rwandy i Burundi. Po zakończonej Eucharystii, nie zważając na deszcz i wiatr, trzy grupy dzielnie ruszyły w drogę. Radości nie było końca. Kolędnicy spotykali się z otwartością i hojnością mieszkańców parafii, a śpiewane kolędy oraz przygotowana scenka niejednokrotnie wywoływały łzy wzruszenia.

Akcja ta została przeprowadzona w koszyckiej parafii po raz pierwszy, ale entuzjazm dzieci po jej zakończeniu nie pozostawia wątpliwości, że zostanie ona powtórzona w następnych latach!

Opiekunka Ogniska Misyjnego

„Magdala - misje"