Kolędnicy Misyjni w Grzymałkowie

Podtrzymując tradycję kolędowania misyjnego w roku 2019/2020 postanowiliśmy kolędować dla dzieci w Amazonii.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzymałkowie należący do ogniska misyjnego, uwrażliwieni złą sytuacją bytową swoich rówieśników, bez wahania zdecydowali o kolędowaniu. Rodzice chętnie angażowali się w przygotowanie dzieci. W kolędowanie misyjne włączyli się ks. Krzysztof Zapała i diakon Krystian Rowiński.

Dnia 26 grudnia 2019 r. kolędnicy w pięknych strojach uczestniczyli wraz ze swoimi rodzicami we Mszy św., podczas której odbyło się uroczyste rozesłanie kolędników przez ks. proboszcza Henryka Rusaka. Dzieciom towarzyszyła ogromna radość z niesienia Dobrej Nowiny o narodzeniu Pana Jezusa, co wyrażało się wzruszającym przedstawieniem scenki kolędniczej. Rodziny w odwiedzanej miejscowości Straszów okazały dużą życzliwość i hojność.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego podsumowaliśmy akcję Kolędników Misyjnych. Za kilka dni - 25 stycznia 2020 r. będziemy uczestniczyć w Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych w parafii Bożego Grobu w Miechowie.

Marzanna Mazur
ORGANIZATOR AKCJI