Komunikat Duszpasterstwa Akademickiego WESOŁA54

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią wirusa i narastającym bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, po rozmowie z wojewódzkim konsultantem ds. epidemiologii, zdecydowałem o zawieszeniu do odwołania wszystkich spotkań odbywających się na terenie Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54 w Kielcach.

Msze św. w Kościele Akademickim Jana Pawła II będą sprawowane według dotychczasowego porządku: dzień powszedni, godz. 18.30; niedziela, godz. 10.30; 18.30. Zwracam się jednak z prośbą do osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji, dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także do osób, które czują obawę przed zarażeniem, by w tym czasie pozostały w domach, a duchową łączność ze wspólnotą Kościoła zachowały poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. W ten sposób wyrazimy naszą odpowiedzialność za siebie i ograniczymy ryzyko infekcji.

Jednocześnie informuję, że młodzi z Duszpasterstwa Akademickiego WESOŁA54 i Duszpasterstwa 25+ spełniać będą w tych dniach rolę wolontariuszy, zwłaszcza dla osób starszych pozostających w domach. Jesteśmy gotowi zrobić i dostarczyć zakupy, załatwić sprawy urzędowe czy też pomóc w innych ważnych kwestiach.

W tym celu proszę kontaktować się:
mail: cd.wesola54@gmail.com
tel.: 605-150-223

Z pozdrowieniem w Chrystusie

ks. dr hab. Rafał Dudała
REKTOR KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO
ŚW. JANA PAWŁA II W KIELCACH