Komunikat Dyrektora Caritas w związku z epidemią koronawirusa

W trosce o  zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 (tzw. koronawirusa) na podstawie rozporządzenia Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej z dn. 12 marca 2020 ustala się co następuje:

  1. A) Od 16 do 25 marca 2020 r. zawieszona zostaje działalność następujących placówek:

Żłobek w Kielcach, Niepubliczne Przedszkole w Kajetanowie, Punkt Przedszkolny w Ratajach Słupskich, Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie, Świetlice Środowiskowe w Kielcach, Chmielniku, Śladkowie Dużym, Mniowie, Ślęcinie, Desznie, Cudzynowicach, Proszowicach

B) Od 13 marca do 25 marca 2020  zawieszone zostaje funkcjonowanie: Dzienne Domy Senior+, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej.

  1. W innych placówkach świadczących pomoc dla osób dowożonych (dochodzących) ze środowiska (np. CIS, stołówki, punkty pomocy doraźnej) ogranicza się dostęp do usług dla osób z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, wysoką gorączką oraz dla osób przybyłych z zagranicy po 15 lutego br.
  2. W placówkach stacjonarnych (całodobowych medycznych i niemedycznych) ogranicza się odwiedziny osób z zewnątrz do niezbędnych wizyt najbliższych członków rodziny.
  3. W poradniach POZ i specjalistycznych zaleca się udzielanie teleporad.
  4. Odwołana zostaje Zbiórka Żywności „Tak, Pomagam” zaplanowana w dniach 20-21 marca 2020 i przeniesiona na inny możliwy termin.
  5. Do końca marca 2020 zawieszona zostaje posługa wolontariuszy w placówkach Caritas.
  6. W placówkach, do odwołania, zawieszone zostają większe wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz oraz wszelkie wyjazdy kulturalne, krajoznawcze, itp.
  7. We wszystkich placówkach należy dołożyć wszelkich starań, by zachować najwyższą ostrożność we wzajemnych kontaktach i przestrzeganiu reżimów sanitarnych, w tym częste mycie rąk.
  8. Utrzymane zostaje funkcjonowanie placówek niezbędnych do otoczenia wsparciem osób najbardziej potrzebujących (punkty pomocy doraźnej, stołówki) z zachowaniem innych zapisów niniejszego rozporządzenia.
  9. W przypadku podejrzenia o zakażeniu wirusem COVID- 19 należy niezwłocznie powiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – nr tel. do Sanepid powinien być dostępny u kierownika placówki.

                                                                               ks. dr Stanisław Słowik
DYREKTOR CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ

Kielce, dnia 12 marca 2020 r.

______________

MODLITWA O ZAPRZESTANIE
ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ PANDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować pandemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie - módl się za nami!
Święty Rochu - módl się za nami!
Święta Rito - módl się za nami!
Święta Rozalio - módl się za nami!
Święty Antoni - módl się za nami!

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny
- zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas, Panie!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci - zachowaj nas, Panie!
My grzeszni, Ciebie Boga prosimy - wysłuchaj nas, Panie!