Komunikat Kurii Diecezjalnej

          Kielce, 10.08.2022 r.

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Diecezji Kieleckiej
w sprawie parafii Pacanów

Ksiądz Biskup w swojej posłudze ma zawsze na uwadze dobro parafii, stara się w sposób sprawiedliwy i roztropny oceniać sytuacje i pomagać w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych.

W odniesieniu do sytuacji zaistniałej w parafii w Pacanowie, należy zauważyć i docenić dobro, które zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak również materialnej, w czasie wieloletniej pracy duszpasterskiej, uczynił Ksiądz Proboszcz. Trzeba również przyznać, że w ostatnim czasie sposób postępowania proboszcza wobec niektórych parafian był nieodpowiedni i przyczynił się do niechęci wobec niego i zamieszania we wspólnocie parafialnej.

W związku z powyższym, Ksiądz Biskup zwrócił uwagę Księdzu Proboszczowi na jego niestosowne zachowanie, po bratersku go upomniał i zobowiązał do unikania słów i zachowań, które mogłyby przynieść szkodę parafii.

Ksiądz Biskup wyraża nadzieję na pozytywne zakończenie tej trudnej sytuacji, wzajemne przebaczenie i budowanie relacji pomiędzy proboszczem a parafianami w duchu szacunku, współpracy i troski o dobro wspólnoty parafialnej w Pacanowie.

Ks. Mirosław Cisowski