Konferencja naukowa na SACROEXPO

Polskie Towarzystwo Teologiczne w związku z największą wystawą dewocjonaliów i sztuki sakralnej SACROEXPO zorganizowało 9 czerwca 2014 r. konferencję naukową, pt. „Kultura religijna i średniowiecze z perspektywy Kielc”.

W jej trakcie wygłoszone zostały 4 referaty. Ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski przedstawił temat Jana Pawła II rozumieniu kultury, następnie prof. dr hab. B. Wojciechowska opowiadała o Kościele wobec folkloru w Polsce późnego średniowiecza. W dalszej części dr P. Kardyś przedstawiał stan badań nad parafiami w średniowieczu na obszarze obecnej diecezji kieleckiej, a na zakończenie ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach zaprezentował Program Studium Historii Diecezji Kieleckiej.

Konferencja miała na celu promocję średniowiecznej kultury religijnej Kielecczyzny. Narzędziem pomocnym w odkrywaniu tajemnic przeszłości jest prowadzony w naszym archiwum Kurs Przewodników Diecezji Kieleckiej, którego ideę ogólną zaprezentował ks. Kwaśniewski. Treść referatów jest częścią materiałów, które są wykładane kandydatom na przewodników diecezji kieleckiej w cyklu kursowym. W sympozjum wzięli udział alumni z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, których przyjazd zorganizowało Koło Historyczne; ponadto panie z sekcji inwentaryzacji archiwum diecezjalnego oraz przedstawiciele z grupy przewodników diecezji kieleckiej.

al. Mateusz Szostak
Koło Historyczne
WSD Kielce

Zobacz: Program Studium Historii Diecezji Kieleckiej