Krajno: Bp Andrzej Kaleta poświęcił nowe ołtarze i ustanowił nowych ministrantów

Dzisiejsza niedziela zwana jest Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata i niejako zamyka liturgiczny cykl chrześcijańskiego przeżywania najważniejszych tajemnic wiary – mówił bp Andrzej Kaleta podczas Mszy św. w kościele Chrystusa Króla w Krajnie.

Tegoroczna uroczystość odpustowa we wspomnianej parafii miała szczególnie podniosły charakter. Podczas Mszy św. zostały poświęcone dwa nowe ołtarze boczne. Jeden z ołtarzy przedstawia obraz Najświętszego Serca Jezusa, a drugi Chrzest Jezusa w Jordanie. Poświęcone ołtarze stanowią część, tworzonego już od kilku lat, przez ks. proboszcza Zbigniewa Chajskiego, nowego wystroju świątyni parafialnej w Krajnie. Ponadto w trakcie uroczystej Sumy Odpustowej do grona, licznej już, bo liczącej ponad siedemdziesiąt osób, liturgicznej służby ołtarza, prowadzonej przez ks. Michała Glina, została przyjęta grupa jedenastu nowych ministrantów.

W wygłoszonej homilii bp Andrzej Kaleta podkreślił, że „wizerunek Chrystusa Króla odbiega od standardów ziemskich, które wyposażają władcę w odpowiednie atrybuty, takie jak: złota korona, berło, ozdobne szaty, władza ziemska, potężna armia, urzędy i administracja państwowa. O Chrystusie rzez można – dziwny to król – w cierniowej koronie, czerwony płaszczu przyodzianym na pośmiewisko, bity i opluwany, wreszcie mówiący: Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz po to, aby służyć. Dziwny to król, bo mówi, że jego władza nie jest z tego świata. (…) Władza oparta na sile, przemocy, dominacji, strachu, a nawet władza z nadania ludu Go nie interesuje. On chce rządzić ludzkimi sercami przez miłość, która daje siebie do końca”.

Duchowy wymiar obchodów uroczystości w szczególny sposób podkreśliła pięknie i starannie przygotowana przez ks. proboszcza Zbigniewa Chajskiego i ks. Michała Glina oprawa liturgiczna Mszy św. Zgromadzeni księża, służba liturgiczna ołtarza: ministranci, lektorzy, ceremoniarze, a także przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie parafii w Krajnie, poprzez swoją posługę podczas Mszy św. oraz bardzo liczny udział w procesji wokół świątyni parafialnej, byli prawdziwymi świadkami Chrystusa Króla Wszechświata we wspólnocie naszego kościoła.