Ks. Adam Perz nowym kanclerzem Kurii

Ks. kan. dr Adam Perz – dotychczasowy proboszcz parafii św. Izydora w Kielcach został mianowany przez biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego nowym kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

- „Wyrażam wdzięczność Księdzu Biskupowi Janowi Piotrowskiemu za okazane zaufanie i nominację na zaszczytne i jednocześnie odpowiedzialne stanowisko kanclerza kieleckiej Kurii Diecezjalnej. Ktoś powiedział, że Duch Święty potrafi zaskoczyć. Tak jest w tym przypadku. Jako kanclerz pragnę po prostu sumiennie wypełniać moje obowiązki, aby w ten sposób służyć Diecezji jak najlepiej potrafię” – mówił po ogłoszeniu nominacji nowy kanclerz kieleckiej Kurii.

Ks. Adam Perz urodził się 24 lutego 1963 r. w Łopusznie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, w 1988 r. przyjął święcenia prezbiteratu w kościele św. Józefa Robotnika w Kielcach. W latach 1990-1995 odbył studia z teologii moralnej na Uniwersytecie Krzyża Świętego w Rzymie (Università della Santa Croce – Roma). Uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie dysertacji doktorskiej pt.: „L’insegnamento dei vescovi polacchi sulla missione educativa della famiglia, dopo la seconda guerra mondiale, fino ai nostri giorni (1945-1993) / Nauczanie biskupów polskich na temat misji wychowawczej rodziny, po II wojnie światowej do czasów współczesnych (1945-1993)/”.

Nowy kanclerz piastował wiele funkcji w Kościele Kieleckim.
- wikariusz parafii p.w. Św. Rozalii w Skorzeszycach (1988-1990)
- studia w Rzymie (1990-1995),
- wykładowca teologii moralnej w WSD w Kielcach (od 1995)
- wykładowca etyki w WSD w Kielcach (od 2005)
- wykładowca teologii moralnej w Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym (od 1995)
- zlecone ćwiczenia z etyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (1995-1998)
- diecezjalny animator „Grona Przyjaciół Seminarium (1995-1996); następnie prezes Stowarzyszenia „Grono Przyjaciół WSD w Kielcach” (od 1997)
- dyrektor diecezjalnego Ośrodka Powołań „Quo vadis” (1995-1999); następnie przewodniczący Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Powołań (od 14 września 1999 do 2011)
- diecezjalny referent Służby Liturgicznej (1995-1998)
- diecezjalny opiekun Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii (1995-1997)
- asystent Księdza Biskupa Mariana Florczyka (1998-2006)
- obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Kielcach (od stycznia 2000)
- opiekun alumnów jednego kursu (1995-2001 i od 2005-2008)
- asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Kieleckiej (2002-2006)
- wicerektor WSD w Kielcach (2006-2011)
- proboszcz parafii Św. Izydora w Kielcach (2011-2015)

Nowemu kancelrzowi Kurii Diecezjalnej w Kielcach życzymy światła Ducha Świętego w czasie posługi na powierzonym urzędzie i wiele radości.

Ustępującemu kanclerzowi ks. prałatowi dr. Andrzejowi Kaszyckiemu dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz diecezji kieleckiej.