Ks. prof. Witold Janocha, dyrektor Domu św. Jana Pawła II w Kielcach o pomocy niepełnosprawnym

O swojej służbie osobom zmagającym się z niepełnosprawnością, ale również o specjalnym programie badawczym dotyczącym niepełnosprawnych w życiu Kościoła mówił w audycji „Prawdę Mówiąc” Katarzyny Bernat na antenie Radia eM Kielce ks. prof. Witold Janocha, dyrektor Domu św. Jana Pawła II w Kielcach.

– Chcieliśmy wraz z całą grupą współpracowników spojrzeć na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w Kościele. Nikt nie pochylał się do tej pory nad tym tematem. Przeprowadziliśmy badania wśród osób duchownych, bo pragnęliśmy dowiedzieć się, na ile nasze parafie są dostosowane do przyjęcia niepełnosprawnych, jakie bariery architektoniczne występują, jakie są postawy wiernych i kapłanów oraz jakie są propozycje angażowania osób niepełnosprawnych w życie parafii. Drugi obszar, to ogólnopolskie badania wśród osób niepełnosprawnych, które wypowiedziały się na temat ich udziału w życiu parafii. Te dwa obrazy tworzą nam jedną całość, niezwykle ciekawą i istotną – mówił. Ks. prof. Witold Janocha.

Ksiądz profesor jest również dyrektorem Domu św. Jana Pawła II w Kielcach, gdzie pracę znajdą osoby niepełnosprawne.

>> Posłuchaj całej audycji