Ks. Rafał Gudwański w Pacanowie: Przyznanie się do Chrystusa wymaga odwagi

We wtorek, 14 września 2021 r. w Sanktuarium Pana Jezusa Konającego w Pacanowie odbył się doroczny Odpust Parafialny. Głównym uroczystościom przewodniczył ks. Rafał Gudwański, dyrektor Domu Rekolekcyjnego „Betania” w Rabce-Zdroju. Były wikariusz pacanowskiej parafii przewodniczył Sumie, poświęcił tradycyjne wieńce dożynkowe oraz wygłosił do zebranych parafian i pątników homilię.

Najważniejszym punktem obchodów odpustowych i dożynkowych w Pacanowskim Sanktuarium, które trwały już od niedzieli 5 września, była Msza św., sprawowana przy ołtarzu polowym w samo południe, pod przewodnictwem ks. Rafała Gudwańskiego. Mszę św. koncelebrowali m.in.: dziekan dekanatu stopnickiego, Księża Sercanie ze Stopnicy, Ojcowie Trynitarze z Budzisk oraz kapłani ze wspomnianego dekanatu oraz z innych części diecezji kieleckiej oraz sandomierskiej.

W homilii ks. Gudwański mówił, że „z przykrością trzeba to powiedzieć, że dla wielu chrześcijan Krzyż Chrystusa nadal jest głupstwem, albo zgorszeniem, albo tylko nic nie znaczącą ozdobą. I w naszej Ojczyźnie z pod znaku Krzyża wypowiada się brednie i bzdury na temat tegoż znaku wiary”. Dalej kaznodzieja z mocą przypomniał, iż „Krzyż Chrystusowy nie może być również przedmiotem politycznych rozgrywek, licytacji, przetargów. Bo jedni chcieliby Go usunąć z przestrzeni naszego życia, w imię laickiej poprawności politycznej czy zafałszowanej tolerancji religijnej, a inni z kolei, czynią z Krzyża znak brutalnej walki ideologicznej, która ma uwierzytelnić głoszone przez nich poglądy. Pamiętajmy, że prawda Krzyża jest jednak uniwersalna i nie można jej zamknąć w ramach ludzkich opinii o prawdzie, nawet gdyby rodziłyby się one z najbardziej szlachetnych pobudek. Nie wolno wykorzystywać Krzyża do niecnych planów”.

Na zakończenie Mszy św. ks. prałat Leszek Domagała, proboszcz a zarazem kustosz Pacanowskiego Sanktuarium podziękował ks. Gudwańskiemu za wygłoszone Słowo Boże, pozostałym księżom za wspólną modlitwę, jak również przedstawicielom samorządu lokalnego za obecność a także przybyłym pielgrzymom m.in. ze Stopnicy i Buska-Zdroju. Mieszkańcom poszczególnych miejscowości Ksiąz Kustosz wyraził swoją wdzięczność za przygotowanie i wykonanie pięknych wieńców dożynkowych. 

Kościół parafialny oraz parafię w Pacanowie erygował biskup krakowski Maur w 1110 r. Dnia 28 marca 1219 r. biskup krakowski Iwo Odrowąż sporządził renowację erekcji kościoła. W 1679 r. bp Mikołaj Oborski konsekrował główny ołtarz na cześć św. Marcina. W XVIII w. kościół był bardzo spustoszony a odrestaurowania dokonał w latach 1785-1790 ks. proboszcz Sołtyk. Sto lat później świątynia była odrestaurowana przez ks. Wawrzyńca Kowakowskiego a w 1895 r. konsekrował ją biskup kielecki Teofil Kuliński. 20 września 1906 r. kościół wraz z ołtarzami uległ pożarowi. Odbudował go ks. proboszcz Badowski i ks. Adam Adamek. Renowację świątyni ukończono w 1935 r. 17 sierpnia 1944 r. wskutek działań wojennych kościół kolejny raz został spalony i częściowo zburzony. 19 sierpnia 2008 r. kościół w Pacanowie został przez papieża Benedykta XVI podniesiony do godności Bazyli Mniejszej, decyzję tę ogłosił 14 września 2008 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp. Kult Pana Jezusa Konającego sięga do 1540 r., kiedy to na przedmieściach Pacanowa została ufundowana drewniana kaplica w której znajdował się lipowy krzyż wraz z figurą Jezusa. Po spaleniu kaplicy cudem ocalony krzyż przeniesiono w 1658 r. do kaplicy tutejszego kościoła. Cudowne jego ocalenie od spalenia nastąpiło także podczas pożarów w 1906 i 1944 r.

Tekst i foto: ks. Krzysztof S. Tkaczyk