Ks. Wojciech Czerwik w Imbramowicach: Otwórz się na Boga, który przychodzi do ciebie w sakramentach, aby cię uzdrowić, aby uleczyć

W piątek, 9 lutego 2024 r. w Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach odbyło się kolejne czuwanie Wspólnot Margaretkowych Diecezji Kieleckiej.

Czuwanie rozpoczęliśmy się rozważaniami o Męce Pańskiej pod duchowym przewodnictwem Sióstr Norbertanek, po których odbyła się Droga Krzyżowa. Podczas konferencji sylwetkę patronki czuwania – bł. Zofii Czeskiej przybliżył zebranym ks. Wojciech Czerwik – wikariusz parafii św. Piotra i Pawła w Koniuszy.

O godz. 21.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana o uświęcenie kapłanów i osób konsekrowanych oraz nowe i święte powołania do Służby Bożej w Kościele pod przewodnictwem i z homilią ks. Wojciecha Czerwika. Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, przedstawiającego scenę uzdrowienia głuchoniemego, ks. Wojciech powiedział: „Aramejskie słowo effatha - otwórz się - jest kierowane do każdego z nas. Otwórz się na Boże Słowo, które potrafi przemienić, bo Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Otwórz się na Boga, który przychodzi do ciebie w sakramentach, aby cię uzdrowić, aby uleczyć”.

W sposób szczególny, w związku z przeżywanym w ostatnim czasie, Światowym Dniem Życia Konsekrowanego podziękowaliśmy również Siostrom Norbertankom za okazywaną nieustannie życzliwość oraz dar wspólnej modlitwy w Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach.

Po zakończeniu Mszy św. rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Następnie uczestniczyliśmy w Nowennie do Pana Jezusa Cierpiącego pod przewodnictwem Sióstr Norbertanek. Zwieńczeniem naszej modlitwy było błogosławieństwo lourdzkie oraz kompleta. Po zakończeniu czuwania spotkaliśmy się wspólnie w Spichlerzu na poczęstunku przygotowanym przez Członków Wspólnot Margaretkowych.

W czuwaniu wzięli udział wierni oraz kapłani z parafii:
- pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach z ks. Grzegorzem Pałysem
- pw. Grobu Bożego w Miechowie z ks. Michałem Kościańskim
- pw. Św. Idziego w Tczycy z ks. Krzysztofem Tobołą
- pw. Wniebowzięcia NMP w Strawczynie z ks. Mateuszem Magierą
- pw. Św. Piotra i Pawła w Koniuszy z ks. Wojciechem Czerwikiem
- pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej z ks. Piotrem Rochem
- pw. Św. Mikołaja w Dłużcu z ks. Andrzejem Michniewskim (diecezja sosnowiecka)
- pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach
- pw. Bożego Ciała w Słomnikach
- pw. Wniebowzięcia NMP w Gołczy
- pw. Św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach
- pw. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu
- pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kacicach
- alumn WSD w Kielcach – Olaf Rabiej
- Ks. Janusz Stach – kapelan Sióstr Norbertanek