Liczba wiernych w kościele ma wynosić maksymalnie 5 osób!

Kuria Diecezjalna w Kielcach przypomina, że duszpasterze winni respektować zarządzenia Konferencji Episkopatu Polski, Biskupa Kieleckiego, władz państwowych i sanitarnych w odniesieniu do liczby wiernych, wynoszącej maksimum 5 osób, na Mszy świętej, nabożeństwach i pogrzebach.

Ponadto informację o powyższych ograniczeniach należy wywiesić na drzwiach kościołów, na tablicach ogłoszeń i zamieścić na parafialnych stronach internetowych.

Niezachowanie przepisów grozi karami grzywny.