Makulatura na misje – tym razem dla uczniów w Ghanie

Do Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej zwróciła się z prośbą s. Daria Romanek pochodząca z naszej diecezji, a obecnie posługująca na misjach w Ghanie, skierowała projekt dotyczący umeblowania szkoły i biblioteki. Biskup Kielecki Jan Piotrowski pozytywnie odpowiedział na prośbę naszej rodaczki posługującej wśród ubogich dzieci.

Całość projektu w kwocie 26.292,60 zł. sfinansowana została przez Towarzystwo Szkoły Katolickiej św. Stanisława Kostki w Kielcach. Na ręce ks. Dyrektora Jacka Kopcia oraz Stanisława Bujaka i Władysława Burzawy – Koordynatorów akcji „Makulatura na misje”, składam serdeczne podziękowania.

Dziękuję wszystkim Czcigodnym Księżom naszej diecezji, którzy podjęli się zbiórki makulatury w swoich parafiach.

Szczególnie dziękuję Drogim Ofiarodawcom makulatury, z której uzyskaliśmy tak wielki dochód. To kolejny już projekt, który został zrealizowany dzięki zbiórce makulatury. Zachęcamy inne wspólnoty parafialne do zbierania makulatury i elektrośmieci. Z ich sprzedaży będziemy mogli realizować kolejne marzenia i cenne projekty naszych kieleckich misjonarzy i misjonarek. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi wielki wkład w Dzieło Misyjne Kościoła.

Ks. Łukasz Zygmunt
DYREKTOR PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH DIECEZJI KIELECKIEJ

______________________

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w 2012 r. rozpoczęło prace misyjną w Ghanie. Biskupi Diecezji Sunyani i Goaso, gdzie otwarto pierwsze placówki, poprosili o pomoc w dziedzinie edukacji i wychowania. Społeczeństwo Ghany w blisko połowie stanowią dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Szkoły państwowe są liczne ale często z różnych względów nie spełniają dobrze swojego zadania. W obydwu diecezjach Siostry Nazaretanki podjęły się budowy i prowadzenia kompleksów edukacyjnych składających się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. W 2015 r. w miejscowości Yamfo w diecezji Goaso i w miejscowości Chiraa w diecezji Sunyani otworzyłyśmy dwa przedszkola.

Obecnie w Holy Family of Nazareth School w Chiraa uczy się 145 dzieci w pięciu grupach przedszkolnych i 25 uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Budynek przedszkola nie jest w stanie pomieścić większej ilości uczniów. W grudniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy  budowę szkoły podstawowej. Planujemy ją ukończyć przed początkiem nowego roku szkolnego 2018/19. Prosimy o wsparcie finansowe w umeblowaniu trzech pomieszczeń klasowych i biblioteki szkolnej. Mamy nadzieję że biblioteka będzie służyć nie tylko naszym uczniom ale i dzieciom, młodzieży i dorosłym z okolicy. Zwykle w soboty po południu w budynku przedszkola Siostry organizują dodatkowe zajęcia dla około 30 dzieci z sąsiedztwa, które potrzebują pomocy w nauce czytania i pisania. Mamy nadzieję, że dzięki zorganizowaniu i wyposażeniu biblioteki uda się tę pomoc rozszerzyć. Dziękujemy Księdzu Biskupowi Kieleckiemu Janowi Piotrowskiemu i wszystkim mieszkańcom diecezji kieleckiej za wsparcie naszego dzieła. Otaczamy darem modlitwy i ofiarnej służby na misjach.

s. Justyna Czerwińska
s. Daria Romanek