Mali teolodzy o Duchu Świętym

Trwamy w radości z Zesłania Ducha Świętego. Mali teolodzy mówią o Duchu Świętym...

Realizacja: Sławomir Mazur