Mamy nowych Rycerzy Kolumba Stopnia Patriotycznego

W sobotę, 7 maja 2022 r. od Mszy św. sprawowanej w kieleckiej Bazylice Katedralnej o godzinie 11.00 rozpoczęły się uroczystości nadania stopnia patriotycznego ponad stu Braciom Rycerzom Kolumba z jurysdykcji polskiej.

Zaplanowane wydarzenie zbiegło się z odpustem ku czci Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w Jej świątyni. Dla Rycerzy, zgłoszonych przez swoje Rady w parafiach do przyjęcia czwartego i zarazem najwyższego stopnia patriotycznego, była to także pielgrzymka po łaski duchowe. Eucharystii koncelebrowanej przez kilkunastu kapłanów, w większości należących do Rycerzy Kolumba przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji radomskiej Piotr Turzyński. 

Druga część oficjalna odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Ceremonię inicjacji stopnia patriotycznego otworzyła seria wykładów na temat historii naszej Ojczyzny z objaśnieniem jej symboli heraldycznych. Nawiązują do nich motywy obecne na odznace stopnia patriotycznego: flaga Polski, emblemat Ducha Świętego, kula ziemska oraz krzyż z ośmioma punktami wpisanymi w ramiona, które oznaczają Osiem Ewangelicznych Błogosławieństw. Kandydaci poznali na nowo najważniejsze szczegóły historii kraju iwartości szanowane przez pokolenia przodków. Przyjęli także uroczyste pasowanie mieczami z rąk Braci Rycerzy z Rady Stanowej Rejonu Polska.

Każdy nowy Rycerz Stopnia Patriotycznego otrzymał stosowną odznakę oraz pendent – biały pas z wyhaftowanymsymbolem przyjętego stopnia, którego przywilej noszenia przypada na ważne uroczystości kościelne i patriotyczne. Wydarzenia dnia zostały zwieńczone wspólnym obiadem w refektarzu seminaryjnym.

Kim są Rycerze Kolumba? Na co dzień wzorowymi mężami, ojcami i obywatelami kraju. Jako ludzie wierzący pragną rozwijać charyzmat apostolstwa i dobrych uczynków przez ofiarną pomoc w swojej parafii oraz diecezji. Działając w bratnich Radach, są do dyspozycji dla siebie nawzajem, dla proboszcza oraz osób w potrzebie. Pomagają w tworzeniu piękna liturgii, w fizycznych pracach, a ostatnio podczas wojny wspierają uchodźców
z Ukrainy.

Do Rycerzy Kolumba należy też wielu kapłanów naszej diecezji, którzy w ten sposób rozwijają swój charyzmat tworzenia parafii jako wspólnoty wspólnot.

Ks. Rafał Borecki 

Dariusz Wolniak
KUSTOSZ RADY STANOWEJ RYCERZY KOLUMBA

Msza św. w Bazylice Katedralnej w Kielcach
Wspólne zdjęcie przy ołtarzu polowym
Przejście z katedry do WSD w Kielcach
Stopień patriotyczny - ceremoniał