Mamy trzech nowych diakonów!

Trzech alumnów V roku przyjęło w sobotę, 15 maja 2021 r. święcenia diakonatu. Uroczystości w Bazylice Katedralnej przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

Eucharystię koncelebrowali biskupi pomocniczy Marian Florczyk i Andrzej Kaleta, księża profesorowie kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz proboszczowie parafii, z których pochodzą nowi diakoni.

Homilię biskup Jan Piotrowski oparł na fragmencie Dziejów Apostolskich, mówiącym o posłudze pierwszych w historii Kościoła diakonów: - „Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły- powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości! Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.”  (Dz 6, 1-5)

– Widocznie był to urząd ważny, skoro objawione słowo Dziejów Apostolskich ukazuje imiona tych pierwszych wybranych – wyjaśnił biskup.

„Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.” (Dz 6, 6)

– Jak słusznie zauważył święty Ignacy Antiocheński, trzeba też, by diakoni będący sługami tajemnic Jezusa, podobali się wszystkim na wszelki sposób. Nie są bowiem usługującymi przy jedzeniu i piciu, lecz sługami Kościoła Bożego.

Następnie biskup zwrócił się do przyjmujących święcenia: – Potrzeba wam przede wszystkim dojrzałej wiary i odwagi, aby samemu żyć tym, czego nauczał Jezus Chrystus, a jednocześnie być wytrwałym głosicielem Dobrej Nowiny we współczesnym świecie, dlatego Słowo Boże czerpane z Pisma Świętego musi kształtować wasze serca przyszłych szafarzy objawionego Słowa Bożego. Potrzeba wam trwania na modlitwie osobistej i wspólnotowej, zwłaszcza jedności w odmawianiu codziennej Liturgii Godzin, która jest na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a także uświęca czas Kościoła i jego wiernych. Potrzeba wam umiłowania Eucharystii, Bożego zdroju łaski, który przez tajemnice zbawcze otworzył nam Jezus Chrystus.

Nowowyświęceni diakoni ślubowali m.in. celibat, posłuszeństwo biskupowi oraz zobowiązali się do odmawiania modlitwy brewiarzowej. Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której leżeli krzyżem, biskup nałożył ręce na  głowę każdego z nich. Następnie otrzymali księgę Ewangelii, a także szaty diakona – stułę założoną na ukos i dalmatykę, które założyli im starsi stażem koledzy.

– Na początku Mszy Świętej czułem jeszcze niepewność, czy na pewno jest dobra decyzja, ale Pan Bóg i Kościół utwierdziły mnie w tym powołaniu do diakonatu, a potem prezbiteratu. W chwili modlitwy konsekracyjnej poczułem wielką ulgę i radość z tego, że w końcu po wieloletnich przygotowaniach mogłem utwierdzić się w tym, że jest to moja droga i że to chcę robić w życiu – powiedział Radiu eM diakon Marcel Musiał. Dodał, że najbliższy rok będzie dla niego wymagający, gdyż jednym z ważnych zadań diakonów jest pomoc ubogim i potrzebującym.

– Praktycznie do zadań diakona należy: asystowanie biskupowi i kapłanowi w czasie sprawowania liturgii, głoszenie Ewangelii poprzez czytanie Pisma św., homilie i kazania, udzielanie chrztu, udzielanie sobie i innym (także w formie wiatyku umierającym) Chrystusa obecnego w Eucharystii, udzielanie eucharystycznego błogosławieństwa, asystowanie i błogosławienie małżeństwa na podstawie delegacji Biskupa lub proboszcza, przewodniczenie obrzędom pogrzebu. Zgodnie z tradycją przekazaną w Dziejach Apostolski do szczególnych zadań diakona należą dzieła miłosierdzia, na przykład posługa wśród chorych i umierających – tłumaczy ks. dr Paweł Tambor, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

Nowowyświęceni diakoni przez najbliższy rok będą kontynuowali naukę w Seminarium, podejdą też do obrony prac magisterskich. W Wielkim Poście odbędą praktyki duszpasterskie w parafiach naszej diecezji, a w maju przyszłego roku przyjmą święcenia prezbiteratu.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia Biskupa Kieleckiego i galeria zdjęć

_____________

NOWI DIAKONI:

Dkn Marcel Musiał
Parafia św. Wojciecha w Kielcach

Dkn Albert Pianka
Parafia bł. Ks. Józefa Pawłowskiego z Grona 108 Męczenników we Włoszczowie

Dkn Michał Stępień
Parafia  św. Marii Magdaleny w Dobrowodzie