Medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” wręczone

25 października 2018 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji. Kapitule Medalu przewodniczy Biskup Kielecki Jan Piotrowski.

>> Czytaj dalej