Miechów: 850 osób na pielgrzymce do „Polskiej Jerozolimy”

850 osób z blisko 20 parafii naszej diecezji przyjechało w sobotę do „Polskiej Jerozolimy” – sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie, aby przy czczonym tutaj Pustym Grobie podziękować za dar kanonizacji św. Jana Pawła II.

„Z Maryją do Grobu Jej Syna w Polskiej Jerozolimie” – pod takim hasłem zorganizowaliśmy tę pierwszą o charakterze maryjnym pielgrzymkę diecezji kieleckiej do naszego sanktuarium, aby dziękować za dar św. Jana Pawła II oraz aby za wstawiennictwem Maryi ożywić bogatą tutaj historię ruchu pielgrzymkowego, rozwiniętego od średniowiecza w całej Europie” – mówi KAI proboszcz i kustosz sanktuarium, ks. kan. Mirosław Kaczmarczyk. Jest zadowolony z tak licznej frekwencji, pomimo zagrożenia powodzią w województwach małopolskim i świętokrzyskim.

Na każdą przyjeżdżającą grupę oczekuje harcerz i wolontariusz. Każda z grup zaopatrzona w pakiet złożony z mapki i tekstów odprawianych nabożeństw, wyrusza do określonych miejsc w bazylice: komory Grobu Bożego, krużganków, Muzeum Ziemi Miechowskiej, czy zlokalizowanej przy Domu Generała - Galerii Sztuki „U Jaksy”. Przewodnicy przybliżają także wiernym historię Zakonu Bożogrobców i pokazują ich siedzibę. Zwiedzanie jest bezpłatne.

„Dla większości pielgrzymów jest to pierwszy pobyt w Miechowie. Największe przeżycie duchowe towarzyszy wizycie w kaplicy grobowej, pielgrzymi ze łzami w oczach obchodzą na kolanach komorę Pustego Grobu” – mówi KAI ks. Robert Woszczycki, wikariusz w Miechowie. Zdumienie pielgrzymów, jego zdaniem, wzbudza także bogata historia i piękne wyposażenie bazyliki oraz rozmach towarzyszących jej obiektów sztuki, kultury.

Wśród uczestników były grupy m.in. z Chęcin, Skorzeszyc, Mójczy, Słomnik, Buska – Zdroju, Minogi, Nowego Korczyna, Michałowa, Mstyczowa, kilka grup z parafii kieleckich oraz z Krakowa.

W trakcie pielgrzymki pątnicy uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej po historycznych krużgankach w bazylice, pamiętających czasy św. Jadwigi Królowej i Jagiełły, który pielgrzymował tutaj 12 razy.

Głównym punktem pielgrzymki było nawiedzenie kaplicy Grobu Bożego – integralnej części miechowskiej bazyliki, będącego wierną repliką autentycznej komory grobowej, w której pochowany był Chrystus.

W Bazylice wierni korzystali z sakramentu pokuty, aby w pełni uczestniczyć we Mszy św. Przewodniczył jej ks. Mirosław Kaczmarczyk – proboszcz, a homilię, przybliżającą m.in. teologię kultu Grobu Bożego, powiedział ks. dr Andrzej Kwaśniewski – dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

Dla pielgrzymów przygotowano także posiłek.

Komora grobowa w Bazylice miechowskiej to najwierniejsza kopia grobu jerozolimskiego i najstarsza, zbudowana w XVI wieku przez miechowitów – bożogrobców. Grób Chrystusa w Jerozolimie – kilkakrotnie niszczony i odbudowywany - oraz jego kopia w miechowskiej bazylice mają kilka istotnych szczegółów wspólnych. By zajrzeć do wnętrza grobu, trzeba się pochylić. Zarówno jerozolimski, jak i miechowski grób Chrystusa w swej dolnej części jest wykuty z kamienia. Odpowiada on opisowi ewangelicznemu.

Historia sanktuarium miechowskiego łączy się z wyprawami krzyżowymi i zakonem bożogrobców – ma swe źródła bezpośrednio w Ziemi Świętej.

W Jerozolimie w 1114 r. powstało zgromadzenie bożogrobców. Głównym zadaniem zakonników była straż przy Grobie Chrystusa oraz opieka nad przybywającymi tu licznie pielgrzymami. Zakon od początku cieszył się prestiżem w Europie. Bożogrobców sprowadził do Polski wielmoża małopolski komes Jaksa herbu Gryf powracając z Ziemi Świętej i ufundował im kościół i klasztor w swych dobrach, na złożonym kopczyku świętej ziemi z Jerozolimy.

Osiedlając się w XII wieku w Polsce – w Miechowie, bożogrobcy wprowadzili tu swoją specyficzną liturgię i nabożeństwa, wcześniej nieznane, m.in. rozpowszechnili zwyczaj urządzania grobu Chrystusa w kościołach w Wielki Piątek.

W 1819 r. nastąpiła kasata zakonu bożogrobców, ale wieloletnie starania kolejnych proboszczów miechowskich o przywrócenie dawnej rangi zostały zwieńczone sukcesem: w 1996 r. kościół został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Był kilkakrotnie przebudowywany, głównie wskutek niszczących go pożarów, w ostatnich dziesięcioleciach przeszedł gruntowaną restaurację i renowację.

Obecny wystrój kościoła ma charakter XVIII–wieczny. W ostatnich latach przeszedł on gruntowaną restaurację i renowację. Do najstarszych zabytków wnętrza należą gotyckie i renesansowe portale oraz malowidło Ukrzyżowania z początków XIV wieku.

W Miechowie ma obecnie swoją siedzibę Zakon Rycerzy Grobu Bożego w Jerozolimie.

dziar
tekst za: www.ekai.pl