Miechów: pogrzeb ks. inf. J. Gredki - komandora bożogrobców

Biskupi, rycerze i damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego, kilkuset księży i tysiące wiernych pożegnało w czwartek, 12 września 2013 r. w miechowskiej Bazylice ks. infułata Jerzego Gredkę – proboszcza i kustosza unikatowej Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, Komandora Zakonu Rycerskiego Bożogrobców, inspiratora i twórcę odnowienia tutejszej Bazyliki z najwierniejszą i najstarszą na świecie repliką Grobu Bożego, inicjatora restauracji zakonu bożogrobców w Polsce, a także kapituły miechowskiej.

Msza św. pogrzebowej przewodniczył bp Kazimierz Ryczan, w koncelebrze z biskupem pomocniczym Kazimierzem Gurdą i biskupem pomocniczym z Sosnowca Piotrem Skuchą, opatem cystersów z Jędrzejowa o. Edwardem Stradomskim i ponad 300 księżmi.

Jedyną formą pożegnania zmarłego była homilia bp. Kazimierza Ryczana, gdyż śp. ks. Gredka w testamencie prosił, aby zrezygnować z wszelkich przemówień, a także z wieńców i kwiatów. Zgodnie z jego życzeniem, wyrażonym w testamencie, zebrani na uroczystości pogrzebowej rezygnując z kwiatów, wsparli hojnie ofiarą hospicjum Caritas w Miechowie.

W homilii bp Kazimierz Ryczan wspominając zmarłego, który „odszedł w pełni sił kapłańskich” zauważył bezzasadność stawiania pytania: „dlaczego?”, podobnie jak „nie pyta się, dlaczego Wielki Piątek i dlaczego krzyż”. „Nie stawia się pytań wobec tajemnicy odkupienia, pochylam głowę wobec tajemnicy Bożego Miłosierdzia” – mówił biskup kielecki. Wspominając śp. ks. Gredkę zwrócił uwagę na czas jego formacji w seminarium kieleckim, gdzie „służba w Jezusowych szeregach stała się otwarciem wszelkiej szansy. Nie jest ona jest niewolnictwem, ale przyjaźnią” – mówił biskup kielecki. Przypomniał pracę ks. Jerzego w wielu parafiach, a szczególnie w Skroniowie k. Jędrzejowa, gdzie śp. ks. Gredka na pustym placu wybudował piękny kościół i plebanię i gdzie życzył sobie być pochowany. Zaapelował, „aby grób jego nie był osamotniony”. Przypomniał także czasy miechowskie, gdzie odnowiona Bazylika „nosi znamię miłości infułata”. „Jego miłość do Jezusa widać w krużgankach, w kaplicy Grobu Bożego, w odnowionym ołtarzu” – mówił bp Ryczan.

Straż przy prostej trumnie ks. Gredki trzymali bożogrobcy i strażacy. Jedyną wiązanką był oryginalny wieniec z biało – czerwonych goździków w formie charakterystycznego krzyża jerozolimskiego.

Uroczystość w Bazylice, zgodnie z wolą zmarłego, zakończyła koronka do Miłosierdzia Bożego, która zastąpiła zwyczajowe przemówienia.

Po egzekwiach odprawionych przez bp. Ryczana, ciało zmarłego w uroczystym kondukcie było przeniesione w procesji żałobnej przez miechowski rynek, w asyście setek kapłanów, sióstr zakonnych, bożogrobców i kilkudziesięciu sztandarów obleczonych kirem.

Następnie kondukt udał się do Skroniowa. Tam w kościele św. Maksymiliana Mszy św. przewodniczył bp Marian Florczyk w asyście kapituły miechowskiej. Ciało śp. ks. Jerzego Gredki zostało pochowane na cmentarzu parafialnym w Skroniowie.

Proboszcz parafii Grobu Bożego ks. infułat Jerzy Gredka do ostatnich dni życia piastował wiele funkcji i godności. Był protonotariuszem apostolskim, dziekanem dekanatu Miechów, dziekanem kapituły miechowskiej, komandorem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, dyrektorem Oddziału Caritas w Miechowie, kapelanem Powiatowej Straży Pożarnej, członkiem Biskupiej Rady Kapłańskiej.

Jerzy Gredka urodził się w 1948 r. w Krzcięcicach w diecezji kieleckiej. Święcenia prezbiteratu przyjął w 1972 r. Był wikariuszem w Uniejowie, Bielinach, parafii katedralnej w Kielcach i Jędrzejowie oraz proboszczem parafii Skroniów, gdzie wybudował nowy kościół.

W 1994 r. został mianowany proboszczem parafii Grobu Bożego w Miechowie. Jego zamiarem była zawsze pełna restauracja kilkusetletniego dziedzictwa bożogrobców w tzw. „Polskiej Jerozolimie”. Udało się odrestaurować m.in. zabytkową bazylikę miechowską, kaplicę Marii Magdaleny oraz Kaplicę Grobu Bożego z XVI w. – z najstarszą i najwierniejszą repliką Grobu Chrystusa w Jerozolimie.

Dzięki staraniom śp. ks. Jerzego Gredki parafia uzyskała dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmodernizowano tzw. Pustki, krużganki i Dom Generała oraz powołano Muzeum Ziemi Miechowskiej. Ks. Gredka planował przekazanie tam wielu cennych przedmiotów, m.in. kolekcji portretów prepozytów miechowskich czy liczącego 900 pozycji księgozbioru.

Wskutek podjętych przez niego inicjatyw w 1996 r. miechowska świątynia uzyskała godność bazyliki mniejszej, a ks. Jerzy Gredka został kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, podczas pierwszej inwestytury w Polsce. 15 września 2012 r. w Miechowie w odrestaurowanych zabudowaniach poklasztornych, została poświęcona siedziba polskiego Zwierzchnictwa Zakonu. Zakon Bożogrobców liczy obecnie 28 tys. członków na świecie, w Polsce należy do niego 240 osób.

Ks. infułat Jerzy Gredka z chorobą – ostrą białaczką szpiku kostnego, zmagał się od grudnia 2010 r. Po kilku miesiącach intensywnego leczenia, do pracy w parafii powrócił w kwietniu 2011 r. W lipcu 2013 nastąpił nawrót choroby. Ks. Jerzy Gredka zmarł 9 września w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w wieku 66 lat.

dziar
tekst za: www.ekai.pl

Foto: Janusz Kamiński - Studio "Kamyk"