Miłość to przyjmowanie! Nowenna Młodych ze Świętym Józefem

Od czerwca br. członkowie Ruchu Czystych Serc diecezji kieleckiej odprawiają Nowennę Młodych do Świętego Józefa, prosząc Opiekuna Odkupiciela o łaskę czystości.

Piąte z kolei nabożeństwo ku czci Patrona Roku odbyło się 23 listopada 2021 r. w kaplicy św. Józefa Robotnika w Woli Kopcowej, należącej do parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie.

W spotkaniu pod hasłem „Miłość to przyjmowanie” wzięły udział wspólnoty RCS z Kielc, Buska-Zdroju i Masłowa, członkowie Duszpasterstwa Akademickiego Wesoła 54 wraz z duszpasterzami. Zgromadzonych w kaplicy wiernych serdecznie przywitał ks. Piotr Motyka, proboszcz parafii w Masłowie, który przedstawił krótką historię zabytkowej kaplicy św. Józefa Robotnika.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 18.00, której przewodniczył ks. Dariusz Węgrzyn, moderator Ruchu Czystych Serc DK. Eucharystię koncelebrowali ks. Jakub Janicki, wikariusz parafii w Masłowie, ks. dr hab. Rafał Dudała, rektor Kościoła Akademickiego św. Jana Pawła II w Kielcach.  Homilię wygłosił ks. dr Stanisław Sadowski, wikariusz w parafii katedralnej i duszpasterz akademicki. Kapłan zauważył, że dzisiejszy świat podważa wartość czystości, o którą modliliśmy się w czasie Eucharystii. W tej sytuacji zachowanie czystego serca zależy od naszej woli. To świadomy wybór, którego jesteśmy w stanie dokonać tylko wtedy, gdy pielęgnujemy relację z Jezusem.

 – Czystość nie polega jedynie na wystrzeganiu się takiego czy innego grzechu. Jest ona przede wszystkim zdolnością do zanurzenia się w Bogu – podkreślił ks. Sadowski. Bez Boga człowiek gubi się w zmaganiach ze sprzecznymi pragnieniami, rodzącymi się w sercu. – Wiele rzeczy może nam się chcieć, ale to rozum pokazuje właściwą hierarchię wartości, którą mamy się kierować – zaznaczył kapłan.

Po przyjęciu Komunii Świętej odmówiliśmy wspólnie Modlitwę Zawierzenia, która jest dla nas drogowskazem na drodze czystej i pięknej miłości, a także pomocą w realizacji naszych zobowiązań wynikających z chrztu oraz bierzmowania.

O godz. 19.00 rozpoczęła się Katecheza do Młodych na temat „Miłość to przyjmowanie”, którą przygotował i wygłosił ks. dr hab. Rafał Dudała. Na wstępie kapłan serdecznie zachęcił słuchaczy do uważnej lektury Listu Apostolskiego Patris corde, ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Następnie, podzielił się z nami refleksjami, które wzbudziły w nim rozważania Ojca Świętego na temat św. Józefa jako „ojca przyjmującego” Bożą miłość.

Na czym polega przyjmowanie miłości? Ks. Dudała wymienił kilka wskazówek, których przez życie Świętego Józefa udziela nam Jezus. Po pierwsze, ten, kto przyjmuje miłość, nie stawia warunków. – Albo przyjmujesz Boga jako Boga (tj. takiego, jaki On jest naprawdę), albo nie przyjmujesz Go w cale, lecz tworzysz swój obraz Boga, dopasowany do oczekiwań – podkreślił kapłan. Zgodnie z drugą wskazówką miłość przyjęta nie poddaje się rozczarowaniom. Józef miał z Maryją, którą zamierzał poślubić, plany na życie. Przyjął jednak Bożą wolę, bowiem nie stał się zakładnikiem własnych oczekiwań.

Po trzecie, osoba, która szczerze przyjmuje miłość, nie szuka wyjaśnień; nie stara się za wszelką cenę pojąć trudnych, często niezrozumiałych doświadczeń. Przeciwnie, akceptuje rzeczywistość na wzór Maryi, która trwała pod krzyżem Chrystusa. Patrząc na umierającego Syna, nie przestała pokładać nadziei w Bogu, który jest Panem historii i zawsze dochowuje wierności swoim obietnicom. Po czwarte, przyjęta miłość nie wiąże się z postawą rezygnacji. Ks. Rafał Dudała zaznaczył, że aby zaakceptować trudną nierzadko rzeczywistość, trzeba pracować nad sobą. – Akceptacja to efekt duchowego męstwa, o które mam się troszczyć – powiedział. Zachęcił też do gorliwej modlitwy o miłość, bo tylko ona pozwala mierzyć się z cierpieniami i wznieść się ponad nie.

Piątą wskazówką, zaczerpniętą z listu Patris corde, jest przyjęcie i zaakceptowanie historii własnego życia. Kiedy godzimy się ze swoją przeszłością, otrzymujemy szansę na nowe, lepsze życie tu i teraz, a także w przyszłości, nie tylko doczesnej, ale i wiecznej. Przykład takiej postawy kapłan dostrzegł w Dobrym Łotrze, który tuż przed śmiercią na krzyżu zaakceptował historię swojego życia i zawierzył się Jezusowi. W odpowiedzi usłyszał: „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23, 43).

Po szóste, na miłość trzeba spojrzeć przez pryzmat realizmu chrześcijańskiego – dużo łatwiej dawać miłość niż ją przyjmować. Nad własnym darem mamy bowiem pełną kontrolę. Z kolei miłość przyjęta nierzadko nas zaskakuje. Może być zachwycającą niespodzianką, ale może też okazać się trudnym i wymagającym doświadczeniem. Doświadczeniem, które jakże często każe nam zweryfikować pragnienia i poglądy.

Po siódme, przyjęta przez nas miłość przemienia nas po to, byśmy przyjmowali z miłością innych, zwłaszcza tych najsłabszych. Nie wolno tego Bożego daru zagarnąć dla siebie. Ks. Dudała podkreślił, że jesteśmy wezwani do rozdawania miłości, bo tylko dzięki temu miłość stanie się miłosierdziem. – Miłosierdzie to miłość, która poszła do pracy – powiedział.

Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu wypraszaliśmy u Jezusa za wstawiennictwem Świętego Józefa dar czystego serca, zdolnego do przyjęcia miłości Pana Boga. Powierzaliśmy Zbawicielowi również wszystkie inne intencje, z którymi przybyliśmy na modlitwę.

Ponadto, 23. dnia każdego miesiąca modlimy się w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2023 w Lizbonie. Zawierzamy tę inicjatywę Świętemu Józefowi, aby wsparł nas w przygotowaniach do tego wyjątkowego czasu. Na zakończenie spotkania odmówiliśmy Litanię do świętego Józefa, a ks. Dariusz pobłogosławił Najświętszym Sakramentem zgromadzonych wiernych.

Oprawę liturgiczną i muzyczną spotkania zapewniła wspólnota Ruchu Czystych Serc z Masłowa oraz członkowie Duszpasterstwa Akademickiego z Centrum Duszpasterskiego Wesoła 54. Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Piotrowi Motyce za życzliwe przyjęcie i możliwość zorganizowania nabożeństwa w ramach Nowenny do Świętego Józefa. Serdeczne Bóg zapłać składamy również wikariuszowi ks. Jakubowi Janickiemu oraz  ks. dr. Stanisławowi Sadowskiemu za skierowane do nas Słowo Boże podczas homilii oraz ks. dr. hab. Rafałowi Dudale za wygłoszenie katechezy.

Piąte już spotkanie w ramach Nowenny Młodych ze Świętym Józefem było dla nas czasem łaski, modlitwy i adoracji Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy głęboko, że Głowa Najświętszej Rodziny wyprosi dla nas wiele łask – w szczególności zdolność do przyjmowania Bożej miłości w każdych okolicznościach i dzielenia się nią z bliźnimi.

Święty Józefie, spraw, abyśmy za Twoim przykładem potrafili zawsze przyjmować Boga, który jest miłością!

Następne Spotkanie formacyjno modlitewne w ramach Nowenny Młodych ze Św. Józefem już 23 grudnia w kościele parafialnym w Bielinach.

Katarzyna Sobota
RCS DK