"Misyjne Lato z Bogiem" - Skorzeszyce 2016

W tym roku - na początku wakacji - po raz siedemnasty odbywały się Rekolekcje dla dzieci zrzeszonych w Papieskim Dziele Misyjnym. Miały one miejsce w Skorzeszycach koło Kielc.

Do przeżycia tych dni z Bogiem zaproszone zostały również dzieci, które  w swoich parafiach systematycznie uczestniczyły w pracach scholi, przygotowywały nabożeństwa i służyły jako ministranci.

Hasło przewodnie-  „Wiara moim skarbem” współgrało z przeżywamy Rokiem Miłosierdzia. To właśnie wiara formowana już od najmłodszych lat prowadzi i pomaga w spełnianiu uczynków miłosierdzia. Dzieci w czasie spotkań w grupach mogły zastanawiać się, co jest ich skarbem i jak mogą się nim dzielić. Wykazywały się przy tym wielką otwartością i szczerością. Przykładem może być wypowiedź i rysunek małej Julii, dla której skarbem są jej zdrowe ręce. Przez taki dar/skarb może pomagać innym  a zwłaszcza swojej babci.

Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia, podczas której ks. Grzegorz Stachura, nasz opiekun duchowy, prowadził  żywy dialog z małymi misjonarzami podczas homilii. Każda grupa kontynentalna przygotowywała swoje charakterystyczne stroje i uwzględniała modlitwę za dzieci i misjonarzy z danego kontynentu. Jedna z Eucharystii miała miejsce w plenerze przy figurze Matki Bożej. Ta Msza święta również mocno wpisała się w pamięć i przeżycia, ponieważ podczas niej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i polanie głowy wodą. W ten sposób mogliśmy uczcić rocznicę Chrztu Polski oraz przypomnieć sobie nasze obowiązki życia chrześcijańskiego wynikające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego.

Niespodzianką były odwiedziny Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, który podzielił się swoją pracą na misjach. Podczas rekolekcji nie zabrakło także zabawy na boisku, gier, zawodów sportowych, wyjazdu na wycieczkę do Oceanarium i podchodów. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, liczne nagrody konkursowe i oczywiście misję -zadanie głoszenia Chrystusa w swoim środowisku.

Drugi tydzień wakacji był czasem rekolekcyjnym dla młodzieży gimnazjalnej. To z ich inicjatywy zrodził się pomysł, aby formację, którą otrzymali będąc  dziećmi, kontynuować dalej. Sami lub z opiekunami zgłaszali chęć udziału w takich rekolekcjach. Cieszyli się, że mogą podzielić się na forum swoim zaangażowaniem  w parafiach, w szkołach, że nadal mogą służyć i być blisko Boga.    

Zaproponowany przez ks. Grzegorza film Dawca pamięci posłużył do szukania odpowiedzi na pytania- kim jestem, jaka jest moja tożsamość, jakie są moje słabe  i mocne strony, jakie są moje wspomnienia z przeszłości- te dobre i te złe, jakie są moje marzenia. To był czas, kiedy młodzi uświadamiali sobie również swoją niepowtarzalność- to, że są piękni i ważni w oczach Boga; że nie muszą wstydzić się swojej wiary i żyjącego w nich Chrystusa. Mocnymi przeżyciami była adoracja Najświętszego Sakramentu, adoracja Krzyża oraz indywidualne błogosławieństwo Ewangeliarzem. Nie zabrakło też atrakcji „dla ciała”. A były nimi piłka siatkowa, śpiew i taniec, wyjazd na basen i gra terenowa.

Dzieciom jak i młodzieży towarzyszyli opiekunowie (świeccy jak i siostry zakonne) wraz z panią pielęgniarką.

Rekolekcje nie odbyłyby się bez wsparcia Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej i pomocy ks. Łukasza Zygmunta – Dyrektora Diecezjalnego PDM. Dziękujemy wszystkim za modlitwę. Jesteśmy wdzięczni samemu Bogu, że mogliśmy przeżyć ten piękny i radosny czas razem z Nim i z przyjaciółmi.

Marta Karyś