Moje pierwsze święcenia biskupie

Ksiądz Arcybiskup Henryk Jagodziński, Nuncjusz Apostolski w Ghanie, pochodzący z Parafii Małogoszcz, po raz pierwszy w swoim życiu udzielił święceń biskupich. Wysłał nam relację z tej uroczystości – zachęcamy do lektury.

W piątek, 24 września 2021 r., udzieliłem po raz pierwszy w moim życiu święceń biskupich nowemu pasterzowi diecezji Sekondi-Takoradi, którym został J.E. bp John Baptist Attakruh. W bulli nominacyjnej, Ojciec Święty Franciszek, zaznaczył, że może on sobie wybrać do udzielenia święceń dowolnego biskupa, będącego w łączności ze Stolicą Apostolską. Ks. bp John Baptist wspomniał podczas swojego przemówienia dziękczynnego, że kiedy poprosił mnie o udzielenie mu święceń, to powiedział wtedy, że będzie miał zaszczyt być moim pierwszym duchowym synem w Ghanie. Na co odpowiedziałem, że nie tylko w Ghanie, ale i na całym świecie.

Święcenia te były dla mnie wyjątkowym przeżyciem, ponieważ w pewien sposób przeżywałem na nowo swoje własne święcenia biskupie, które miały miejsce w ubiegłym roku. Współkonsekratorami byli: J.E. abp Philip Naameh, arcybiskup metropolita Tamale i Przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Ghany, oraz J.E. abp Johna Bonaventure Kwofie, CSSp., arcybiskup metropolita Akry, który wcześniej był biskupem właśnie Sekondi-Takoradi. Homilię zaś wygłosił J.E. abp Charles Gabriel Palmer-Buckle, arcybiskup metropolita Cape Coast, do którego metropolii należy diecezja Sekondi-Takoradi. Na święcenia przybyli prawie wszyscy biskupi Ghany. Koncelebrujących księży było 290 i bardzo dużo sióstr zakonnych. Byli także tradycyjni wodzowie, przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich, przedstawiciele wspólnoty islamskiej oraz parlamentarzyści i przedstawiciele władz państwowych. Jednym słowem było to wielkie świętego całego regionu.

Cała uroczystość trwała pięć godzin, gdzie dużą część zajęły liczne przemówienia. Odbywała się ona zasadniczo w trzech językach: angielskim, łacinie i fante, który jest lokalnym językiem najbardziej tutaj rozpowszechnionym. Napisałem zasadniczo, ponieważ jeden z przemawiających księży przywitał mnie po polsku: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Także i nasz piękny język zabrzmiał w murach katedry w Takoradi. Części stałe: Kyrie, Gloria, Agnus Dei, z ósmej Mszy chorału gregoriańskiego De Angelis oraz Litania do Wszystkich Świętych były śpiewane po łacinie. Teksty śpiewów były wyświetlane na ekranach, więc również wierni aktywnie uczestniczyli w ich śpiewaniu. Niestety, nie wszyscy mogli zmieścić się wewnątrz katedry, wielu musiało uczestniczyć na zewnątrz. Radość z przeżywanej liturgii malowała się na twarzach wszystkich zgromadzonych, co znalazło także swój wyraz w tanecznych ruchach, szczególnie podczas zbierania tacy. Tutejszym zwyczajem, wszyscy podchodzą do ustawionych przed ołtarzem skarbon, z pieśnią na ustach i tanecznym krokiem. J.E. abp Palmer-Buckle, w swojej homilii ukazał pełnię kapłaństwa, święcenia biskupie, jako skarb całego Kościoła. Tę jedność Kościoła, pomimo lokalnego kolorytu dało się odczuć w szczególny sposób podczas ten uroczystości.

W swoich życzeniach, zwróciłem uwagę, że jest jeszcze jeden powód mojego szczególnego związku z diecezją Sekondi-Takoradi: ponieważ diecezja powstała w tym samym roku, kiedy się urodziłem, czyli 1969. Oczywiście, to moje wyznanie zostało przyjęte przez zgromadzonych z wielką radością. Przypomniałem także, że w tym roku przypada 550 rocznica, postawienia krzyża na ghańskiej ziemi przez Portugalczyków, w miejscowości Shama, która znajduje się na terenie diecezji Sekondi-Takoradi. Życząc nowo wyświęconemu biskupowi Chrystusowej mocy w wypełnianiu Woli Bożej, życzyłem także sukcesów w rozkrzewianiu Ewangelii Chrystusowej, która dotarła tutaj ponad pół tysiąca lat temu.

Już przy końcowych przemówieniach, dał się słyszeć na zewnątrz rytmiczny szelest. Były to strugi obfitego deszczu. Jak to zauważył jeden z przemawiających księży, według tradycji ghańskiej, był to widoczny znak Bożego błogosławieństwa.

† Henryk M. Jagodziński
Nuncjusz Apostolski w Ghanie

25 września 2021 r.