Msza Święta Kongresu Eucharystycznego - „Człowiek jest niesamowitym stworzeniem Pana Boga”

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, która w tym roku przypada 23 czerwca, to kolejny dzień III Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej. Mszę św. w Bazylice Katedralnej odprawił ks. Stanisław Król, proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP.

Od 9 czerwca proboszczowie poszczególnych kieleckich parafii biorą udział w swoistej kongresowej sztafecie eucharystycznej. Codziennie odprawiają Mszę Świętą przy ołtarzu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.

W homilii ks. Stanisław Król mówił o wyjątkowości ludzkiego życia. – Święty Jan i jego narodzenie pokazuje nam jak ważne jest życie człowieka dla Pana Boga. Cieszmy się tym życiem, kochajmy to nasze życie, uwielbiajmy Boga za to życie i umiejmy odnaleźć zamysł Pana Boga w tym wszystkim. Czasami trudno go znaleźć, ale próbujmy. Prośmy Ducha Świętego, abyśmy się zachwycili naszym życie, szczególnie teraz w tym niełatwym czasie. Człowiek jest niesamowitym stworzeniem Pana Boga – tłumaczył ks. Król.

Kongres odbywa się pod hasłem „Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”. Głównym jego świętem była Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz jej oktawa. Codzienne transmisje Mszy Świętych prowadzi do 25 czerwca Radio eM Kielce (od poniedziałku do soboty o godzinie 6.30, niedziela - 11.00).

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia ks. Stanisława Króla