Msza Święta Kongresu Eucharystycznego - „Podczas Komunii Świętej dotykamy naszego Zbawiciela”

Choć III Kongres Eucharystyczny zakończył się wraz z Oktawą Bożego Ciała to w sobotę, 25 czerwca odprawiona została ostatnia Msza św. w ramach kongresowej, modlitewnej sztafety. Najświętszą Ofiarę sprawowali ks. Leszek Leś, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej oraz ks. Tadeusz Skolimowski, proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca.

Od 9 czerwca proboszczowie poszczególnych kieleckich parafii odprawiali codzienną Mszę św. przy ołtarzu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej.

– Cieszymy się, że możemy kontynuować Wieczernik. Sam Jezus Chrystus bowiem powiedział: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. „Czynić na Moją pamiątkę” to uobecnić tego samego Chrystusa z Wieczernika. Zakrytego, lecz prawdziwego. Jakiś to przywilej i łaska, że podczas Komunii Świętej możemy dotykać bezpośrednio naszego Zbawiciela - mówił w homilii ks. Skolimowski.

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia ks. Tadeusza Skolimowskiego