Msza Święta Kongresu Eucharystycznego - „Potrzeba świadków wiary”

Mija 13. dzień Kongresu Eucharystycznego Diecezji Kieleckiej. Mszę św. 21 czerwca w Bazylice Katedralnej odprawił ks. Grzegorz Pałys, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego i ks. Jan Tusień, proboszcz parafii św. Wojciecha.

W homilii ks. Jan Tusień mówił o konieczności prawdziwej i autentycznej wiary we współczesnym świecie. – Przeżywając III Kongres Eucharystyczny każdego dnia i zawsze trzeba akcentować hasło „Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”. W dzisiejszym świecie jest wielka potrzeba świadków potwierdzających moc Chrystusa i Jego przesłania na szczęśliwe ludzkie życie, potrzeba wiary. Wiara jest bardzo zagrożona, zakłócona tylko ludzką mocą i mądrością, pomijającą moc, mądrość i prawdę Bożą – tłumaczył kapłan.

Kongres odbywa się pod hasłem „Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”. Głównym jego świętem była Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz jej oktawa. Codzienne transmisje Mszy Świętych prowadzi do 25 czerwca Radio eM Kielce (od poniedziałku do soboty o godzinie 6.30, niedziela - 11.00).

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia ks. Jana Tusienia