Msza Święta Kongresu Eucharystycznego - „Przyjmijmy Chrystusa do naszego serca”

Środa, 22 czerwca, to kolejny dzień III Kongresu Eucharystycznego. Mszę św. w Bazylice Katedralnej sprawowali: ks. Grzegorz Kuta, proboszcz parafii św. Hiacynty i Franciszka i ks. Bogdan Pękacki, proboszcz parafii bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach.

To swoista kongresowa sztafeta modlitewna. Codziennie, proboszczowie poszczególnych kieleckich parafii odprawiają Eucharystię w kościele katedralnym.

– To już czternasty dzień Kongresu Eucharystycznego. Jako przedstawiciele dekanatu Kielce-Zachód stajemy dzisiaj u stóp Pani Łaskawej Kieleckiej i pragniemy włączyć cząstkę naszej obecności, modlitwy w to nasze diecezjalne dzieło. Zadaniem kongresu jest odnowienie życia religijnego, pogłębienie wiary i nawiązanie głębszej więzi z Jezusem Eucharystycznym. Przychodzimy więc do naszej katedry i Maryi, bo przecież ona najpełniej spełniła zadanie i wolę Pana Boga – tłumaczył ks. Bogdan Pękacki.

Kongres odbywa się pod hasłem „Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”. Głównym jego świętem była Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz jej oktawa. Codzienne transmisje Mszy Świętych prowadzi do 25 czerwca Radio eM Kielce (od poniedziałku do soboty o godzinie 6.30, niedziela - 11.00).

tekst za: em.kielce.pl

>> Homilia ks. Bogdana Pękackiego