Na brazylijskiej ziemi… o stażu misyjnym słów kilka

Już po raz trzeci klerycy kieleckiego Seminarium biorą udział w stażu misyjnym organizowanym przy współpracy z Misyjnym Dziełem Diecezji Kieleckiej.

W tym roku diakon Dawid Dzienniak (rok VI) i kleryk Mateusz Wójcik (rok II) udali się do Brazylii. Tam w parafii p.w. św. Piotra w Laranjal posługuje ks. Piotr Pochopień, prezbiter diecezji kieleckiej. Pierwsze kroki na brazylijskiej ziemi skierowali oni do Matki Bożej z Aparecidy zawierzając czas pracy i wszystkich, którzy pomogli w zorganizowaniu tego stażu.

Podczas pierwszej Mszy św. w parafii odbyło się uroczyste powitanie misyjnych stażystów oraz wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II. W trakcie tej Mszy św. zostały przekazane parafii małe monstrancje, jako dar od wiernych diecezji kieleckiej, do wszystkich 18 kaplic. Posłużą one tam do szerzenia kultu eucharystycznego wśród wiernych, gdzie niestety nie ma możliwości odprawienia coniedzielnej Mszy świętej. Podczas powitania zostały również przekazane lekcjonarze mszalne oraz szaty liturgiczne oraz bielizna kielichowa przekazane od Państwa Zielonków ze Skorzeszyc. Już w pierwszych dniach swego pobytu klerycy odwiedzili wszystkie szkoły i przedszkola na terenie parafii. Spotykając się z nauczycielami, pracownikami szkoły i uczniami rozdawali specjalne przygotowane obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej oraz przekazali krzyże do klas. Ze względu na rozwijający się w Brazylii kult Jezusa Miłosiernego przekazali oni również wizerunki Jezusa Miłosiernego. Podczas odwiedzin w placówkach oświatowych odbyło się także ich poświęcenie przez diakona Dawida Dzienniak oraz ks. Piotra Pochopienia.

Czas stażu misyjnego, to także czas poznawania specyfiki pracy misyjnej, dlatego też klerycy wraz z Księdzem Opiekunem, Łukaszem Zygmuntem odwiedzili parafię, gdzie posługują księża pochodzący z Polski. Odwiedzili ks. Marka Figurskiego i ks. Wiesława Morawskiego, najstarszego polskiego misjonarza pracującego w Brazylii. Obydwaj pochodzą z diecezji płockiej. pracują obecnie w parafii Reserva do Iguasu, na terenie której znajduje się rezerwat indiański. Podczas odwiedzić mogli usłyszeć z ust księdza Wiesława o początkach pracy misyjnej jego i jego kolegów, którzy prawie 50 lat temu wyjechali, aby poświęcić rozkrzewianiu wiary wśród Brazylijczyków i tworzenia struktur nowopowstałej diecezji Guarapuava.

Klerycy podczas swojego pobytu udali się także w odwiedziny do dziekana ks. Piotra, ks. Zdzisława Nabiałczyka - również pochodzącego z diecezji kieleckiej. Na jego ręce przekazali walizkę z paramentami liturgicznymi służącymi do odprawiania Mszy św. w terenie. Tam także zapoznali się ze specyfiką ewangelizacji Indian mieszkających w rezerwacie znajdującym się na terenie parafii. Tam także uczestniczyli w spotkaniu przedstawiciela Rady plemienia z ks. Zdzisławem, które dotyczyło prac związanych z remontem kaplicy, który wspiera nasza diecezja. Czas pobytu u ks. Zdzisława był także okazją do spotkania z polonią brazylijską i jej przedstawicielkami panią Zofią i Ireną Sawczuk, które pod swój dach przyjęły księży misjonarzy i opowiedziały o życiu Polaków w Brazylii. Nie było to jedyne spotkanie z polonią brazylijską. Klerycy podczas stażu misyjnego udali się także do miejscowości Virmond, gdzie w Domu Polskim zostało zorganizowane spotkanie i krótki polskich tańców narodowych w wykonaniu dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.

Nasi misyjni stażyści zostali także zaproszeni na specjalne spotkanie z Księdzem Biskupem Ordynariuszem diecezji Guarapuava, Antônim Wagnerem da Silva. Podczas spotkania mogli się oni dowiedzieć o problemach Kościoła Brazylijskiego, zwłaszcza kierowanego przez biskupa. Bowiem ze względu na brak powołań do kapłaństwa, 5 parafii liczących kilka, kilkadziesiąt tysięcy wiernych pozostaje bez posługi kapłańskiej.

Klerycy jednak większość swego czasu spędzili na parafii księdza Piotra. Pomagali oni w codziennej pracy duszpasterskiej. Spotkali się prawie z wszystkimi wiernymi. Udało im się bowiem uczestniczyć w Mszach świętych prawie we wszystkich kaplicach. Głosząc dla nich katechezy dotyczące sakramentów, homilie. Ale po prostu spotykali się z ludźmi, którzy z radością ich przyjmowali.  Udali się także do najbardziej potrzebujących parafian, przekazując im najpotrzebniejsze rzeczy do normalnego funkcjonowania. Pomagali także w pracach gospodarczych.

Czas stażu misyjnego był wspaniałą okazją do poznania dzieła misyjnego Kościoła, a także zapoznania się z niełatwą pracą misjonarzy. Był także okazją do zdobycia doświadczenia duszpasterskiego, ale przede wszystkim poznania jak wieli jest głód kapłanów, którzy są przedstawicielami samego Jezusa Chrystusa. Organizacja stażu misyjnego nie byłaby jednak możliwa gdyby nie wsparcie księży oraz wiernych diecezji kieleckiej, zwłaszcza z parafii w Skorzeszycach, Bielinach, Chmielniku, Św. Józefa w Kielcach, Daleszycach, Ducha Świętego w Kielcach bł. Józefa Pawłowskiego we Włoszczowie. Za okazane dobro nie Bóg wszystkim hojnie wynagrodzi, a misyjnych stażystów umocni na drodze powołania do kapłaństwa.

>> Zobacz więcej